Voordelen van een burn-out

Burn-out en de daaruit voortvloeiende kosten vanwege uitval en vervanging, worden vaak alleen maar als negatief ervaren, maar er zijn ook voordelen van een burn-out. Het liefst willen zowel werkgever als werknemer dat deze periode zo snel mogelijk voorbij gaat. Dan is daarna alles weer ‘bij het oude’ en zo pakken we de draad dan weer op. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de burn-out inderdaad alleen maar geld kost en verder niets oplevert. Het kan ook anders.

Wat betekent een burn-out voor een medewerker?
Het werkt verhelderend. Zoals je tot nu toe bezig was, werkt duidelijk genoeg niet. Nu kun je er niet meer onderuit: je moet nieuwe paden ontdekken die ook naar je doelen leiden. Zo gezien is de burn-out een goede leerschool. De conclusie is: het kan alleen maar beter worden.

Wat betekent een burn-out voor een werkgever?
1. Je hebt destijds blijkbaar een goede neus gehad om de juiste medewerker aan te nemen. De persoon die nu met een burn-out thuis zit, vindt z’n werk bij de organisatie zo belangrijk, dat hij zichzelf ervoor over de kling werkt. Het is een doorzetter, die normaal gezien, net dat tandje bijzet om tot oplossingen te komen.
2. Door de burn-out gedwongen moet deze persoon zijn kwetsbare kant blootgeven. Bij terugkomst zal degene meer open staan voor samenwerking en zich breed hebben ontwikkeld in de softe skills van het samenwerken. Bovenal weet deze persoon nu heel goed wat stress oplevert binnen de onderneming, op een manier die tegen de organisatie werkt.
3. Met deze kennis kun je verbeteringen doorvoeren in de organisatie. Leidinggevenden kunnen leren om signalen eerder op te vangen en serieus te nemen. Het is een hele kunst om medewerkers te begeleiden zonder hen te betuttelen en te beknotten.
4. Het team rond de medewerker met een burn-out kan de verantwoordelijkheid op zich nemen om er gezamenlijk voor te zorgen dat werkstress te behappen blijft.

Uiteraard is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan: er is werk aan de winkel!

Plan van aanpak voor de medewerker
De medewerker moet weer zicht krijgen op z’n persoonlijke welzijnsbalans en leren hoe hij deze balans in evenwicht kan houden. In de meeste gevallen houdt dat in: leren relativeren, ergernissen loslaten, situaties vanuit vertrouwen benaderen, weten dat goed, goed genoeg is en het meeste van al: zelfvertrouwen kweken en een gezond zelfbelang nastreven. Iedereen is per slot van rekening verantwoordelijk voor zijn eigen welbevinden.

Plan van aanpak voor de werkgever
Medewerkers meer blijk van waardering geven voor hun enorme inzet. Let op dat men erkenning vaak nog belangrijker vindt dan waardering.
Leer van de persoon, welke situaties stress opleveren en vindt manieren om ruimte te creëren. Er zijn altijd mogelijkheden. Bij onwilligheid om nieuwe oplossingen te vinden en bij schuld toebedeling aan specifieke personen en/of afdelingen, is het zeker: er is werk te doen. Vaak helpt het om minder te managen en meer persoonlijk contact te maken. Samenwerken, met oprechte aandacht voor elkaar, is de beste manier om stress hanteerbaar te maken.

Marina Schriek