Verzuimcijfers binnen het MKB kunnen veel lager!

Verzuimcijfers binnen het MKB vs. verzuim bij grotere organisaties er hoeft geen verschil te zijn met een gezond verzuim beleid

Verzuimcijfers binnen het MKB“Het MKB heeft vaak niet de middelen om verzuim goed en preventief aan te pakken” luidt de mening van veel MKB organisaties. Slechts de grotere organisaties zijn in staat om plannen te maken om verzuim de kop indrukken. Echter zijn MKB bedrijven wel in staat om preventief met verzuim aan de slag te gaan door een paar dingen belangrijk te maken die geen geld hoeven te kosten.

Top ergernissen in het MKB
De grote ergernissen in het MKB zijn vooral de ‘maandagmorgen-zieken’ die al te uitbundig hun weekend hebben gevierd en als gevolg op maandag te uitgeblust zijn om te komen werken. Ook sportbeoefenaars die in het weekend geblesseerd raken zijn een doorn in het oog van veel MKB organisaties. Preventie of een goed verzuimbeleid lijkt meer te kosten dan het oplevert, denken veel werkgevers in het MKB volgens TNS nipo. Toch valt er voor het MKB veel zelf te doen en dat hoeft echt niet altijd geld te kosten. Een beter verzuimbeleid in het MKB kan tot maar liefst 214 miljoen euro aan besparingen per jaar opleveren bij de 76.000 MKB bedrijven.

Stel de goede vragen
Om verzuim in de tang te krijgen is het belangrijk eerst te begrijpen, voor men beoordeelt.
Waarom neemt een werknemer de vrijheid om zich ziek te melden met een kater of een sportblessure na het weekend? Welke verworvenheden denkt deze persoon zich te hebben toegeëigend? Hoe komt het dat een medewerker zijn collega’s laat opdraaien voor zijn avondje uit of diens sportblessure? Je kunt met een kater ook gewoon wat later beginnen en je moet met een sportblessure toch wel in coma zijn om helemaal niets meer te kunnen doen. Deze verworvenheden zijn ergens begonnen en nu zit de MKB’er ermee in zijn maag. Vraag jezelf af hoe de relatie met het personeel is en wat je als leidinggevende daarin kunt veranderen zodat dit soort grijsverzuim niet meer voorkomt. Zie ook het filmpje wat Leon daarover heeft gemaakt op Youtube

Ziekteverzuim gemiddeld ergens tussen de 0,6 en 14%
Verzuimcijfers binnen het MKBEr zijn organisaties binnen het MKB met verzuimpercentages boven de 14% en er zijn organisaties met minder dan 0,6%. Deze verschillen zijn het resultaat van de heersende culturen binnen organisaties. Wel of geen teamspirit, prettige werksfeer, mogelijkheden om soepel te roosteren waar later beginnen of vroeger stoppen ingepast kan worden zijn hier de oorzaak van. Maar ook andere mogelijkheden bijvoorbeeld de mogelijkheid tot zelfsturing zijn van enorme invloed op de verzuimcijfers. Organisaties waarbij medewerkers zelf hun tijd in kunnen delen en afgerekend worden op de gezamenlijk bereikte output scoren steevast het laagst op de verzuimladder.

Flexibel roosteren kan niet altijd
Het is uiteraard niet in alle gevallen mogelijk om flexibel te roosteren. Bij sommige werkzaamheden zijn productie of openingstijden leidend. Toch zijn er organisaties die het dan ook lukt om hun medewerkers de zo gewaardeerde flexibiliteit te bieden. Soms kan dat simpelweg door mensen het onderling op te laten lossen,.Door de verantwoordelijkheid voor adequate bezetting uit handen te geven verbetert de samenwerking in het team. In ruil voor deze extra vrijheid wordt de werkgever beloond met meer betrokkenheid voor de organisatie.
Het vergt een andere insteek, van controle houden naar vertrouwen geven. Medewerkers zijn zich uitermate bewust van de uren die men dient te werken om zijn taken af te krijgen. In de praktijk blijkt men eerder meer dan minder uren te werken wanneer men onderling mag ruilen en afgerekend wordt op output.

Grijs verzuim
Als werkgever blijft u verschoond van verzuim waar welhaast niet aan te ontkomen valt, zoals wanneer iemand onverwacht thuis moet blijven vanwege een ziek kind. Of wanneer men verhinderd is vanwege een auto met mankementen of last heeft van een tijdelijke malaise vanwege een iets te gezellig feestje. Dit soort verzuim noemen we grijs verzuim. Grijs verzuim behoort grotendeels tot het verleden tvoor bedrijven met flexibele regelingen. Ook het sturen op output geeft veel rust en gemak voor de MKB ondernemer, want daar kan je eenvoudig afspraken over maken.

Misvatting
Het bestaat, buiten werkzaamheden waar productie wordt gedraaid, niet dat medewerkers iedere week precies 40 uur nodig hebben om hun taken te vervullen. Soms gaat het wat sneller en soms wat langzamer. Bij het flexibel roosteren op output, stuurt de onderneming op het takenpakket en hoelang en wanneer de medewerker dit doet is niet van belang zolang de afgesproken output maar wordt geleverd. Neem als voorbeeld de commerciële afdeling van een verzekeringskantoor. In de zomer zijn (potentiele) klanten vaak niet genegen tijd vrij te maken voor een gesprek over hun verzekeringsportefeuille. Worden de dagen weer korter, dan breekt de tijd aan om klantcontact te hebben en worden overuren gedraaid vanwege bezoekjes in de vrije avonden van de klant. Als medewerkers dan in de zomer minder uren draaien kunnen ze de balans in de koudere maanden weer aanvullen. Van dure overuren is dan geen reden en iedereen is blij met zo’n regeling.

Denk buiten bestaande kaders
Er zijn altijd mogelijkheden te bedenken om het verzuim tegen te gaan en het begint altijd bij de leidinggevende en de toegankelijkheid van deze persoon, want hier start de ziekmelding meestal. Wanneer de onderlinge samenwerking gestoeld is op het delen van verantwoordelijkheden en onderling vertrouwen is de basis gelegd voor gunstige verzuimcijfers. Ook voor ondernemers in het MKB!

Wat kunnen wij voor u betekenen
Heeft u een uitdaging met uw verzuimcijfers binnen het MKB, of denkt u aan een en duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Of streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.