Trends in het gemiddeld Ziekteverzuim in 2012

Gemiddeld Ziekteverzuim in 2012

Het ziekteverzuim in Nederland is vrijwel onveranderd op 4,2% gebleven. Dit komt omdat in bedrijfstakken waar werknemers ‘redelijk’ zeker zijn van hun baan het verzuim niet is gestegen en in andere bedrijfstakken het verzuim toch weer wat aan het oplopen is.

Ouderen verzuimen vakerlanger dan jongeren
Ouderen verzuimen vaak langer maar de frequentie (het aantal dat men ziek is) is juist lager dan bij jongeren.  Er is weinig verschil in het totaal aantal dagen Ziekteverzuim.

Vrouwen verzuimen meer dan mannen
Ten tweede ligt het ziekteverzuim van vrouwen in de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger dan dat van mannen. Verschillen in arbeidsomstandigheden, in de aard van de klachten en in de verzuimbegeleiding spelen hierbij een rol.

Laag opgeleiden verzuimen meer dan hoogopgeleiden
Ten derde is het verzuim onder laagopgeleiden relatief groot. Dit is voor een groot deel te verklaren door hun slechtere werkomstandigheden en gezondheid door een minder gezonde leefstijl en slechtere woonomstandigheden.

Vast of Flex contract
Tot slot verzuimen werknemers met een vast contract meer dan werknemers met een flexibel contract. Een verklaring kan zijn dat flexwerkers zich nog willen bewijzen en vaak  jonger zijn.

Psychische klachten
Het aandeel van psychische klachten, overspannenheid en burn-out als oorzaak van verzuim is de afgelopen jaren toegenomen. ookl leiden psychische klachten tot het meest langdurige verzuim en zijn daarom naast klachten aan het bewegingsapparaat de grootste veroorzakers van verzuim.

Minder werkgebonden verzuim
Werkgebonden verzuim is de afgelopen jaren geleidelijk minder geworden. In 2010 is 23% van het ziekteverzuim hoofdzakelijk of gedeeltelijk werkgebonden.

Zie ook het RC4CAST onderzoek

Bron: scp/cbs/tno/uwv Kenniscentrum

Meer informatie
Over winterblues winterdepressie en het vallende blaadjes syndroom hebben we een rapport gemaakt met 10 waardevolle tips. Klik Hier om deze tiplijst op te vragen.

Voor meer informatie over burn-out en wat het is speciaal voor werkgevers en leidinggevende  KLIK HIER om deze informatie te ontvangen.