Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

close

Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

Read more

Posted in Burnout

Poortwachter fouten! De verzekeringsarts van het UWV keurt steeds vaker trajecten af van zieke medewerkers rondom re-integratie en belastbaarheid van de zieke werknemer. Wat de bedrijfsarts ook voorschrijft, u als werkgever bent en blijft eindverantwoordelijk. In de rapporten van het UWV rondom Poortwachter fouten zijn een aantal zaken die regelmatig terugkeren. Hieronder acht Poortwachter fouten die het UWV het meest rapporteert; Interventie door de werkgever of de bedrijfsarts heeft te lang geduurd. Re-integratie binnen de organisatie is niet voldoende benut Scholing- of opleidingsmogelijkheden voor re-integratie zijn onvolledig benut Mogelijkheden van re-integratie buiten de organisatie zijn niet volledig onderzocht Het traject is niet optimaal gemanaged (case management) Te weinig verantwoording genomen voor

close

Poortwachter fouten! De verzekeringsarts van het UWV keurt steeds vaker trajecten af van zieke medewerkers rondom re-integratie en belastbaarheid van de zieke werknemer. Wat de bedrijfsarts ook voorschrijft, u als werkgever bent en blijft eindverantwoordelijk. In de rapporten van het UWV rondom Poortwachter fouten zijn een aantal zaken die regelmatig terugkeren. Hieronder acht Poortwachter fouten die het UWV het meest rapporteert; Interventie door de werkgever of de bedrijfsarts heeft te lang geduurd. Re-integratie binnen de organisatie is niet voldoende benut Scholing- of opleidingsmogelijkheden voor re-integratie zijn onvolledig benut Mogelijkheden van re-integratie buiten de organisatie zijn niet volledig onderzocht Het traject is niet optimaal gemanaged (case management) Te weinig verantwoording genomen voor

Read more

Gemiddeld Ziekteverzuim in 2012 Het ziekteverzuim in Nederland is vrijwel onveranderd op 4,2% gebleven. Dit komt omdat in bedrijfstakken waar werknemers ‘redelijk’ zeker zijn van hun baan het verzuim niet is gestegen en in andere bedrijfstakken het verzuim toch weer wat aan het oplopen is. Ouderen verzuimen vakerlanger dan jongeren Ouderen verzuimen vaak langer maar de frequentie (het aantal dat men ziek is) is juist lager dan bij jongeren.  Er is weinig verschil in het totaal aantal dagen Ziekteverzuim. Vrouwen verzuimen meer dan mannen Ten tweede ligt het ziekteverzuim van vrouwen in de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger dan dat van mannen. Verschillen in arbeidsomstandigheden, in de aard van de klachten

close

Gemiddeld Ziekteverzuim in 2012 Het ziekteverzuim in Nederland is vrijwel onveranderd op 4,2% gebleven. Dit komt omdat in bedrijfstakken waar werknemers ‘redelijk’ zeker zijn van hun baan het verzuim niet is gestegen en in andere bedrijfstakken het verzuim toch weer wat aan het oplopen is. Ouderen verzuimen vakerlanger dan jongeren Ouderen verzuimen vaak langer maar de frequentie (het aantal dat men ziek is) is juist lager dan bij jongeren.  Er is weinig verschil in het totaal aantal dagen Ziekteverzuim. Vrouwen verzuimen meer dan mannen Ten tweede ligt het ziekteverzuim van vrouwen in de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger dan dat van mannen. Verschillen in arbeidsomstandigheden, in de aard van de klachten

Read more

Posted in Ondernemerschap