Er is nog veel onbegrip over burn-out en zo los je het op Recente berichtgeving omtrent burn-out geeft aan dat men nog steeds totaal in het duister tast over de oorzaak van chronische stress, die uiteindelijk voor steeds meer mensen leidt tot een burn-out. Waarschijnlijk hoopt de wetenschap er op ooit nog een bacterie te ontdekken die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de enorme golf van burn-out die als een plaag onze maatschappij teistert. Vroeger wist men dat een maagzweer optrad bij mensen met veel stress. Redelijk recent ontdekte men dat de Helicobacter pylori bacterie verantwoordelijk was voor het ongemak. Maagzweren kunnen nu met het grootste gemak behandeld worden met medicijnen.

close

Er is nog veel onbegrip over burn-out en zo los je het op Recente berichtgeving omtrent burn-out geeft aan dat men nog steeds totaal in het duister tast over de oorzaak van chronische stress, die uiteindelijk voor steeds meer mensen leidt tot een burn-out. Waarschijnlijk hoopt de wetenschap er op ooit nog een bacterie te ontdekken die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de enorme golf van burn-out die als een plaag onze maatschappij teistert. Vroeger wist men dat een maagzweer optrad bij mensen met veel stress. Redelijk recent ontdekte men dat de Helicobacter pylori bacterie verantwoordelijk was voor het ongemak. Maagzweren kunnen nu met het grootste gemak behandeld worden met medicijnen.

Read more

Posted in Burnout, Stress

Het aandeel psychosociale arbeidsziekten heeft al jaren de overhand met ruim 50 procent. Steevast op nummer 1 staan depressie klachten. Daarnaast heeft ruim 20 procent van de werknemers in Nederland last van burn-out verschijnselen. Daarnaast ontbreekt bij ruim 60% van de werknemers het vertrouwen in hun werkgever. Vernieuwen Een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, zijn allemaal maatregelen om organisaties en hun medewerkers gezond en langer aan boord te houden. Daarnaast is het van belang om het beroep op de sociale voorzieningen in toom te houden. Niet voor niets neemt ook Europa hierin maatregelen. Over het hele continent neemt het aandeel medewerkers met stressklachten waaronder burn-out toe op het gebied van arbeid-gerelateerde

close

Het aandeel psychosociale arbeidsziekten heeft al jaren de overhand met ruim 50 procent. Steevast op nummer 1 staan depressie klachten. Daarnaast heeft ruim 20 procent van de werknemers in Nederland last van burn-out verschijnselen. Daarnaast ontbreekt bij ruim 60% van de werknemers het vertrouwen in hun werkgever. Vernieuwen Een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, zijn allemaal maatregelen om organisaties en hun medewerkers gezond en langer aan boord te houden. Daarnaast is het van belang om het beroep op de sociale voorzieningen in toom te houden. Niet voor niets neemt ook Europa hierin maatregelen. Over het hele continent neemt het aandeel medewerkers met stressklachten waaronder burn-out toe op het gebied van arbeid-gerelateerde

Read more

Een Loonsanctie UWV voor de WGA komt altijd onverwachts Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of de werkgever en werknemer daadwerkelijk genoeg hebben gedaan om re-integratie van de zieke werknemer mogelijk te maken. Daarbij is het plan van aanpak UWV en het verhaal van de werknemer het uitgangspunt wanneer de werknemer zich bij de verzekeringsarts van het UWV moet melden. Is er in de optiek van het UWV onvoldoende inspanning gedaan dan zal er een loonsanctie opgelegd worden. Dat betekent dat een werkgever verplicht wordt om maximaal nog één jaar loon door te betalen. In 2013 legde het UWV 2800 loonsancties op vanwege onvoldoende inspanning bij re-integratie of het niet

close

Een Loonsanctie UWV voor de WGA komt altijd onverwachts Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of de werkgever en werknemer daadwerkelijk genoeg hebben gedaan om re-integratie van de zieke werknemer mogelijk te maken. Daarbij is het plan van aanpak UWV en het verhaal van de werknemer het uitgangspunt wanneer de werknemer zich bij de verzekeringsarts van het UWV moet melden. Is er in de optiek van het UWV onvoldoende inspanning gedaan dan zal er een loonsanctie opgelegd worden. Dat betekent dat een werkgever verplicht wordt om maximaal nog één jaar loon door te betalen. In 2013 legde het UWV 2800 loonsancties op vanwege onvoldoende inspanning bij re-integratie of het niet

Read more

Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

close

Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

Read more

Posted in Burnout

In de boeken serie “Gefeliciteerd met je…” zijn reeds verschenen: Gefeliciteerd met je burn-out januari 2013 Gefeliciteerd met je echtscheiding oktober 2013 Gefeliciteerd met je ontslag september 2015 Deze boekenserie is geschreven door Marina Schriek en gaan over het weer in je kracht gaan staan tijdens of na een burn-out, scheiding, depressie of ontslag van mensen. Een burn-out, ontslag of een echtscheiding gaat over processen door maken, die je verder helpen in je ontwikkeling in je leven. Het is niet altijd even leuk en iedereen heeft z’n unieke manieren om dat te doen. Of het nu een burn-out, een echtscheiding, baanverlies, ruzie, afscheid of teleurstellingen Je groeit altijd. Als je ergens

close

In de boeken serie “Gefeliciteerd met je…” zijn reeds verschenen: Gefeliciteerd met je burn-out januari 2013 Gefeliciteerd met je echtscheiding oktober 2013 Gefeliciteerd met je ontslag september 2015 Deze boekenserie is geschreven door Marina Schriek en gaan over het weer in je kracht gaan staan tijdens of na een burn-out, scheiding, depressie of ontslag van mensen. Een burn-out, ontslag of een echtscheiding gaat over processen door maken, die je verder helpen in je ontwikkeling in je leven. Het is niet altijd even leuk en iedereen heeft z’n unieke manieren om dat te doen. Of het nu een burn-out, een echtscheiding, baanverlies, ruzie, afscheid of teleurstellingen Je groeit altijd. Als je ergens

Read more

Posted in Blog

Het geheim van succes is eenvoudig toe te passen Wat maakt dat sommige mensen meer succesvol zijn dan anderen? Zij kennen het geheim van succes! Wanneer je iets leuks meemaakt of wanneer je ergens enthousiast over bent, loop je vaak over van plezier en wil je dat aan iedereen vertellen. Dat werkt natuurlijk ook op deze manier wanneer je iets naars of vervelends meemaakt. Maar dan voel je je rot en lucht geven aan deze narigheid door er over te praten lucht op. Herken je dat? Voorbeeld 1 Na een meningsverschil met zijn werkgever besloot Jaap het als eigen baas ZZP’er te gaan proberen. Maar waar ga je beginnen en hoe

close

Het geheim van succes is eenvoudig toe te passen Wat maakt dat sommige mensen meer succesvol zijn dan anderen? Zij kennen het geheim van succes! Wanneer je iets leuks meemaakt of wanneer je ergens enthousiast over bent, loop je vaak over van plezier en wil je dat aan iedereen vertellen. Dat werkt natuurlijk ook op deze manier wanneer je iets naars of vervelends meemaakt. Maar dan voel je je rot en lucht geven aan deze narigheid door er over te praten lucht op. Herken je dat? Voorbeeld 1 Na een meningsverschil met zijn werkgever besloot Jaap het als eigen baas ZZP’er te gaan proberen. Maar waar ga je beginnen en hoe

Read more

Posted in Blog, Stress

Burn-out oorzaken zijn niet eenduidig, maar het is altijd weerstand! Burn-out oorzaken van medewerkers: wat is het en waar komt het vandaan?  Burn-out is van alle tijden en burn-out oorzaken ook, alleen de naam is steeds weer anders. In de 70’er jaren (begin computer tijdperk) spraken we over ‘overspannen’ en in 1869 (begin industriële revolutie en het stemrecht voor vrouwen) over ‘neurasthenie’. Burn-out oorzaken zoekt de medische werkeld in de hersenen maar telkens als er een grote maatschappelijke verandering aan zit te komen ontstaat er weerstand bij mensen. Deze weerstand is niet vol te houden met nu (tijdens de crisis) ‘burn-out’ als gevolg. De oorzaak van burn-out is dus weerstand tegen de

close

Burn-out oorzaken zijn niet eenduidig, maar het is altijd weerstand! Burn-out oorzaken van medewerkers: wat is het en waar komt het vandaan?  Burn-out is van alle tijden en burn-out oorzaken ook, alleen de naam is steeds weer anders. In de 70’er jaren (begin computer tijdperk) spraken we over ‘overspannen’ en in 1869 (begin industriële revolutie en het stemrecht voor vrouwen) over ‘neurasthenie’. Burn-out oorzaken zoekt de medische werkeld in de hersenen maar telkens als er een grote maatschappelijke verandering aan zit te komen ontstaat er weerstand bij mensen. Deze weerstand is niet vol te houden met nu (tijdens de crisis) ‘burn-out’ als gevolg. De oorzaak van burn-out is dus weerstand tegen de

Read more

Posted in Ondernemerschap

Gefeliciteerd met je burn-out niet voor watjes! Het boek Gefeliciteerd met je burn-out ligt vanaf 21 januari 2013 in de winkel. Dit boek is geschreven door Marina Schriek eigenaar en oprichter van ‘de opening’ burn-out specialist. In het boek laat zij aan de hand van 7 stappen zien wat er nodig is om van een burn-out te herstellen. Deze 7 stappen heeft zij de STRALEN-techniek genoemd. Het boek is een zelfhulp boek wat leest als een burn-out behandeling en waarin Marina vele tips geeft om een andere kijk op je eigen wereld te krijgen. Gefeliciteerd met je burn-out heeft een voorwoord van Prof. Paul de Blot SJ en aanbevelingen van toptrainer

close

Gefeliciteerd met je burn-out niet voor watjes! Het boek Gefeliciteerd met je burn-out ligt vanaf 21 januari 2013 in de winkel. Dit boek is geschreven door Marina Schriek eigenaar en oprichter van ‘de opening’ burn-out specialist. In het boek laat zij aan de hand van 7 stappen zien wat er nodig is om van een burn-out te herstellen. Deze 7 stappen heeft zij de STRALEN-techniek genoemd. Het boek is een zelfhulp boek wat leest als een burn-out behandeling en waarin Marina vele tips geeft om een andere kijk op je eigen wereld te krijgen. Gefeliciteerd met je burn-out heeft een voorwoord van Prof. Paul de Blot SJ en aanbevelingen van toptrainer

Read more

Posted in Burnout, Stress

Burn-out onder huisartsen blijft taboe Burn-out is taboe! Ditis de uitkomst het resultaat van een onderzoek van Movir over werkdruk stress en burn-out onder huisartsen. Ruim de helft van de ondervraagde huisartsen was het met deze stelling ‘eens’ of ‘zeer eens’. Het blijkt nog steeds dat een kwart van de artsen de signalen van stress, overspannenheid en burn-out nog steeds niet serieus neemt. Wanneer is het stress of burn-out? De beroepsgroep zelf gaf aan vooral belemmeringen te zien om stresssignalen goed te interpreteren en hierop bij zichzelf adequaat actie te ondernemen. De toename van de werkdruk neemt volgens het onderzoek ook toe bij een fulltime werkweek. Artsen die niet fulltime werken

close

Burn-out onder huisartsen blijft taboe Burn-out is taboe! Ditis de uitkomst het resultaat van een onderzoek van Movir over werkdruk stress en burn-out onder huisartsen. Ruim de helft van de ondervraagde huisartsen was het met deze stelling ‘eens’ of ‘zeer eens’. Het blijkt nog steeds dat een kwart van de artsen de signalen van stress, overspannenheid en burn-out nog steeds niet serieus neemt. Wanneer is het stress of burn-out? De beroepsgroep zelf gaf aan vooral belemmeringen te zien om stresssignalen goed te interpreteren en hierop bij zichzelf adequaat actie te ondernemen. De toename van de werkdruk neemt volgens het onderzoek ook toe bij een fulltime werkweek. Artsen die niet fulltime werken

Read more

Burn-out onder artsen hoger dan in andere beroepsgroepen Artsen en specialisten hebben vaker burn-out klachten dan mensen met andere beroepen. Dit blijkt uit een onderzoek via de Maslach burnout inventory onder 7288 Amerikaanse artsberoepen. Dit staat te lezen in Archives of Internal Medicine van 20 augustus 2012. Het is een onderzoek waarbij ruim 27.000 artsen van vrijwel alle specialismen e-mails kregen met een link naar het onderzoek via de Maslach Burnout Inventory, Dit is een vragenlijst die internationaal de enige erkende onderzoeksmethode is die ook in Nederland worddt gebruikt naast de Utrechtse Burnout schaal (UBOS). Van deze artsen reageerden 27% en zij vulde de enquête in. Dit resulteerde in 7288 reacties

close

Burn-out onder artsen hoger dan in andere beroepsgroepen Artsen en specialisten hebben vaker burn-out klachten dan mensen met andere beroepen. Dit blijkt uit een onderzoek via de Maslach burnout inventory onder 7288 Amerikaanse artsberoepen. Dit staat te lezen in Archives of Internal Medicine van 20 augustus 2012. Het is een onderzoek waarbij ruim 27.000 artsen van vrijwel alle specialismen e-mails kregen met een link naar het onderzoek via de Maslach Burnout Inventory, Dit is een vragenlijst die internationaal de enige erkende onderzoeksmethode is die ook in Nederland worddt gebruikt naast de Utrechtse Burnout schaal (UBOS). Van deze artsen reageerden 27% en zij vulde de enquête in. Dit resulteerde in 7288 reacties

Read more