Steeds meer jongeren met burn-out

Steeds meer jongeren met burn-out is niet vreemd

Steeds meer jongeren met burn-out

Ook wij ervaren dat steeds meer jongeren met burn-out rondlopen. Jongere mensen zijn meer vermoeid dan hun oudere collega’s. Ook studenten zonder werk zijn vaker gewoon ‘moe’. Globaal is dit terug te vinden in twee hoofdoorzaken voor deze jongeren;

1. Jongeren nemen zichzelf erg serieus. Ze zijn vaak bang om fouten te maken waardoor ze (te) veel ballen in de lucht willen houden. Hun oudere collega’s hebben al geleerd de schouders op te halen over bepaalde zaken. Die hebben het allemaal al vaker gezien.

2. Jongere mensen hebben nagenoeg allemaal een tweede leven te onderhouden op het internet. Dagelijks zijn zij bezig met social media. Zaken als Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn en overige social media initiatieven kosten veel ‘platte tijd’. Met platte tijd bedoelen we contacten met erg weinig diepgang. Het moet vooral allemaal ‘leuk’ zijn.

Ook bij studenten is burn-out te constateren
Bij nog jongere mensen zoals studenten en jongeren die aan het voortgezet onderwijs studeren, spelen deze twee zaken nog duidelijker mee. Daar bovenop komt het aspect om er vooral bij te willen horen en niet te veel op te willen vallen. Ook hier is het aantal mensen wat continu moe is enorm.

Bij studenten op kamers komen daarbij nog twee zaken duidelijk naar voren.
1. Zij gaan voor het eerst serieus een relatie aan met mede-studenten door in werkgroepen te moeten presteren. Vaak is dit de tijd dat zij een balans moeten vinden in hun liefdesleven en omgang andere personen.
2 Daar bovenop komt dan vaak nog de notie van geldgebrek en de vele verlokkingen van het leven waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd.

Studenten worden klaar gestoomt voor het ‘echte’ leven en moeten hun balans vinden, zonder dat zij daarin voldoende ondersteund worden. Voordeel van deze jonge mensen is dat zij vaak eenvoudig te coachen zijn en dat zij meer welwillend zijn om het ook echt toe te passen op hun leven. Meer over onze coaching is hier te vinden.

Zie ook de fragmenten uit de documentaire Talking About mY Generation over de generatie Y en burn-out met Marina Schriek


Bibliotherapie (het lezen van boeken) werkt uitstekend voor jonge mensen. Bijvoorbeeld het boek Gefeliciteerd met je burn-out met vele handvattten en tips om zelf direct toe te passen. Een burn-out ben je liever voor. Dit boek focust op het verminderen van stress door zelfbewuster te worden.