Self Empowerment het toverwoord voor de combinatie van IQ, EQ en SQ

Self EmpowermentHiervoor is nog geen dekkend Nederlands woord voor gevonden. Onder self empowerment verstaan wij ‘het begrijpen van je volle potentie en in staat zijn deze ook in te zetten voor je werk en in je privé leven.

Nu is het volledig kennen van je volle potentie nog nooit door iemand bereikt, want we zijn tot enorme prestaties in staat, maar weten dat je meer kan en zijn dat je nu bent en gebruikt is al een heel mooi begin. Self-empowerment gaat er over dat je zelf aan het stuur staat van je eigen leven in plaats dat alles je overkomt en je anderen daarvan de schuld geeft. Bij self empowerment kijk je naar je zelf voor je successen maar ook voor je mislukkingen en je tegenslag in je leven. Bij deze laatste leer je zelf in je eigen spiegel te kijken en jezelf af te vragen ‘wat kan ik hiermee’ en ‘wat leert mij dit zien’?

Waarom zijn wij niet meer self empowered?
We kunnen zoveel meer maar de meeste mensen  gebruiken maar heel weinig van hun totale potentie. De reden daarvoor is onze opvoeding, de gedachte die we over ons zelf hebben en manieren waarop we met zaken omgaan, zorgen ervoor dat we het leven leiden wat we leiden. Angst voor het onbekende en niets doen wat je omgeving ook niet doet, houdt je op je plaats en geeft je de resultaten die je je hele leven al krijgt. Want als je blijft doen wat je doet, krijg je wat je altijd al kreeg.
Het wijzen naar anderen en die de schuld geven van je eigen ellende en het geen enkele verantwoording nemen voor het zelf, nekt ons continu in mooiere en betere eindresultaten. De kreet “het gras is altijd groener aan de overkant” is daarvan het bewijs en blijft iedereen een grote wortel voorhouden die in het verschiet ligt, dat het altijd weer beter kan. Self-empowerment laat je weer naar je eigen schatten kijken en je onbegrensde mogelijkheden.

Rolmodel
Iedereen heeft dezelfde mogelijkheden tot zijn of haar beschikking als en daarin zit het potentieel. Iedereen heeft 24 uur in een dag en meestal ook dezelfde hersencapaciteit. Toch is de uitkomst van de resultaten anders. We zoeken daarbij naar een verklaring waarbij snel wordt gekeken naar IQ. Een hoger IQ staat voor slimmer!! Maar toch zijn er hele slimme mensen met een hoog IQ die nauwelijks hun potentieel gebruiken.

Wat is IQ?
IQ is een test waarbij wordt gekeken of je patronen, logische volgorde, repeterende zaken, enz snel kunt er- en herkennen. Het zijn allemaal dingen die je jezelf kunt aanleren als daar je interesse in zou liggen. IQ is dus eigenlijk een vaardigheidsoefening. IQ is maar een klein deel van het totale vermogen.

Wat is EQ?
EQ gaat over emotionele intelligentie, zoals bijvoorbeeld ‘empathie’ en compassie. Self Empowerment is ook het vermogen om jezelf te kunnen verplaatsen in een ander zonder voorbij te gaan aan jezelf. Een prachtige tool die iedere manager in zijn gereedschapskist behoord te hebben. Voor EQ is nog weinig aandacht van de wetenschap omdat het niet te meten is, omdat we het niet eens kunnen worden over feiten in EQ. Want feiten zijn waarheden en in EQ bestaat geen absolute waarheid omdat het perspectief van iedereen verschillend is en dus ook de waarneming.

wat is SQ?
SQ wat gaat over spirituele intelligentie heb zien buiten de gebruikelijke kaders, zoals bijvoorbeeld het zien van het grotere geheel van alle verbanden en het begrijpen van het gevoel of iets klopt of niet. Het onderbuik gevoel en Intuïtie is SQ.

Alleen IQ in het bovenstaande is te meten in een test en de andere twee EQ en SQ niet. De reden daarvan is dat de waarneming voor ieder persoon anders is en daardoor niet classificeer baar voor het grotere geheel.

De laatste twee worden vaak in verband gebracht met hoog sensitiviteit en burn-out maar iedereen heeft deze vaardigheden en zijn actief in minderen of meerdere maten. Een wetenschapper of HBO’er zal van de laatste twee gruwen omdat het bij hen om feiten en reproduceerbare resultaten gaat. De kwantumpsychologie heeft daar gelukkig ruimte voor gemaakt en de wetenschap is met de trajecten rondom de kwantum fysica al aardig aan het draaien.

Self-Empowerment gaat voornamelijk over het ontwikkelen van de laatste twee EQ en SQ. Wat vindt je van jezelf, wat vindt jij jezelf waard en hoe belangrijk vindt jij de mening van een ander. Heb jij andere nodig om jouw doelen te bereiken? Enz. Congruentie, transparantie, empathie en openstaan voor andere meningen zijn crusiaal om self empowered te zijn.

Self-Empowerment de sleutel tot succes oa bij het behandelen van burn-out en stress gerelateerde klachten. Ook is het zeer waardevol ter voorkoming van burn-out verschijnselen.

Meer weten over Self empowerment en de kansen voor uw organisatie of voor u zelf in leiderschapstrajecten stuur ons een mail of bel ons via +31 (0)168 48 1717 om te informeren naar de mogelijkheden voor u of uw organisatie.