OR en verzuim beperking horen bij elkaar!

OR en verzuim beperking

OR en verzuim beperking zouden onlosmakelijk verbonden moeten zijn!

20% van het verzuim in 2011 zijn psychische klachten. Als de OR uitrekent wat een vijfde deel van het verzuim voor de organisatie kost en weet dat dit meestal direct te koste gaat van de winst, dan kan het niet anders zijn dan dat het bij de directie hiervoor de handen op elkaar krijgt. De OR kan een veel grotere rol spelen in verzuim beperking voor organisaties als de rol die zij nu spelen.
Dit soort verzuim is heel goed aan te pakken als daarvoor meerdere wegen worden bewandeld. Sommige zijn gebaat met een klassieke aanpak terwijl dit voor andere medewerkers totaal niet werkt, maar iedereen is te helpen!
Het verzuim is veel te hoog en kost enorm veel geld. Gemiddeld kost een verzuimdag €250 aan loonkosten op HBO niveau per dag met een gemiddelde verzuimduur van 146 dagen bij psychisch verzuim, weet je als OR dus waar de winst te halen is. De OR kan dus zelf wel uitrekenen wat deze kosten zijn voor hun eigen organisatie.

Oplossingen zijn te vinden in geïnspireerd leiderschap waarbij vertrouwen, samenwerken en innovatie key zijn. Organisaties bewandelen nog vaak de geëigende weg door een arboarts of arbodienstverlener aan te stellen die het allemaal wel even zal regelen. Poortwachter dwingt de organisatie om de manager of direct leidinggevende ook een rol te laten spelen en daarmee is vaak de organisatie rond. Maar ondanks al deze regels en werkinstructies blijft het gemiddelde verzuim in Nederland voor de handel en industrie op 4,3% steken. Dit is al jaren en er lijkt niets wezenlijk te veranderen. Het kan anders want er zijn ook organisaties die maar 2% verzuim hebben in dezelfde sector! Tijd voor de OR en verzuim beperking om op de agenda te zetten en een gezonde organisatie te bouwen rondom duurzaamheidsinitiatieven zoals MVO PPP of CSR. Duurzaamheid beperkt zich vaak tot producten en het millieu maar de P van People is zeker zo belangrijk.

Hieronder zijn verzuimtips op te vragen om zelf toe te passen als OR verzuim beperking te starten bij bijvoorbeeld burn-out