Ontslagvergoeding of een nieuwe baan?

Bij de keuze tussen een ontslagvergoeding of een nieuwe baan kiezen de meesten voor een nieuwe baan!

Een gemiste kans op nieuwe banenontslagvergoeding of een nieuwe baan
Lodewijk Asscher heeft een voorstel gedaan om 10 miljoen beschikbaar te stellen voor begeleiding en up to speed houden van werknemers voor ander werk. Het plan (nog in voorbereiding) gaat voornamelijk om werknemers via opleidingen aangelijnd te houden aan de markt en ik vraag me af of het iets gaat uithalen.
Mijn scepsis is dat je met deze plannen geen nieuwe banen creëert, waar werknemers weer terecht kunnen.

Ondernemersgeest en knallen!
Wat Nederland nodig heeft is ondernemersgeest, nieuwe initiatieven zoals startups en organisaties die het anders gaan doen. Nieuwe banen creëer je alleen door werkgelegenheid te scheppen en dat doe je niet door af te wachten tot er een initiatiefnemer opstaat die een nieuwe kans ziet om een organisatie te starten. Je zult hierin als overheid innovatief moeten opereren en door het juiste ‘klimaat’ te scheppen om mogelijkheden een kans te geven.
Wat ik had gehoopt was dat Asscher iets zou doen met de oprotpremies voor werknemers door samen met het UWV en de ww uitkering nieuwe banen te gaan scheppen. Want daarin zitten mogelijkheden om nieuwe organisaties op te tuigen met nieuwe duurzame producten en diensten.

Hoe creëer je nieuwe banen?
ontslagvergoeding of een nieuwe baanJe kunt dit doen door als volgt te handelen. Als organisatie geef je je medewerkers waarvoor je ontslag aanvraagt de keuze:
1. of ontslagvergoeding en WW

2. of starten in een nieuwe organisatie

Eventueel samen met eventueel andere collega’s die ook wegmoeten, gefund vanuit de ontslagvergoeding aangevuld met de WW uitkering. De staat wordt op deze manier ook deelnemer in de nieuwe startup en kan besluiten zijn deel later te verkopen of terug te vorderen. Eventueel kan er ook gekeken worden of de organisatie die het ontslag heeft aangevraagd deelnemer kan worden in het nieuwe initiatief. Bijvoorbeeld door garant te staan voor een x bedrag of vennoot te worden. Zodoende is er werkkapitaal en via belastingvoordelen kunnen dit soort initiatieven extra aantrekkelijk worden gemaakt.

Als voorbeeld de financiële wereld.
Hier zijn een hoop mensen inmiddels ontslagen en er zullen er nog velen volgen bij o.a. de banken en financiële dienstverleners. Sommige organisaties lozen geleidelijk aan duizenden mensen in de WW put met al hun talenten. En omdat de gehele sector dat doet zit de WW vol met ex-financiële werknemers waar geen werk meer voor is in de bestaande financiële wereld. Deze massa ontslagen komen vooral omdat de huidige organisaties en masse investeren in nieuwe ICT systemen. Het gevolg is dan vaak dat deze groep werkelozen moeten omscholen vanuit het UWV en een andere carrière kiezen.

Hoe dan wel?
Wat als je deze mensen gezamenlijk een nieuwe organisatie laat opzetten uit hun ontslagvergoeding naar het idee en de vraag vanuit de markt. Nederland zit te springen om het vertrouwen in de financiële sector terug te krijgen en je hoeft dat alleen maar in te vullen. Waarschijnlijk weten de ex financiële mensen allang wat daarvoor nodig is om dat voor elkaar te krijgen en je schept daarmee meteen nieuwe banen. Er zijn voorbeelden genoeg te vinden van organisaties die goed gaan in deze sector die een alternatieve manier hebben gevonden en het vertouwen weer terug hebben gekregen.

Voorbeelden van nieuwe banen
Bijvoorbeeld een bank die je geld niet meer uitleent zonder jouw toestemming of waarvan je het risico zelf kunt bepalen. Dus een soort depositobank waar je geld ook boven de €100.000 gegarandeerd is.
Of wat dacht je van een bank waarvan je zelf kunt bepalen waar geld wel en niet in geïnvesteerd kan worden. Geen risicoleningen meer of leningen waarvan je de maatschappelijke gevolgen niet kunt of wilt verantwoorden of dragen.
Of een financiële adviseur die echt alleen voor jouw de beste oplossing biedt door alleen te betalen voor zijn uurtarief en zichzelf gegarandeerd nooit laat betalen door de producten die hij adviseert op straffe van duizenden euro’s per overtreding. Dit zou het einde aan de woekerpolis producten betekenen en een echt eerlijk financieel advies.

Zou hier een markt voor zijn?
Ik weet het zeker. En dat kan ook in andere sectoren. Gewoon terug naar de basis en de talenten van de mensen die ontslagen worden. Er is zoveel kennis en kunde, die op een positieve manier kan bij dragen in het scheppen van nieuwe banen.
Wat maakt dit extra succesvol? Succes voor dit initiatief is gegarandeerd doordat, als voorwaarden al dit soort startups actief met elkaar worden verbonden. Je laat hen communiceren via een platform waarbij ze een beroep kunnen doen op elkaars expertise en netwerk. Wat voor de ene organisatie helemaal nieuw kan zijn, kan voor de ander een peulenschil zijn. Zo kan je elkaar helpen en ondersteunen in het succesvol worden van de nieuwe organisatie. Je moet hierbij denken aan het opstellen van voorwaarden, het benaderen van een organisatie of het bedenken van oplossingen voor een bepaalde uitdaging. Vaak vanuit een geheel andere hoek komen vaak de beste ideeën.
Betalen voor het beroep doen op elkaar doe je pas als er geld is. Voorlopig in de startup fase schrijf je alleen een IOU (I Own YOU) of je verzint er een WIR* bank bij en daaruit komen dan ook weer nieuwe banen voort.

Léon Brinkers Burn-out specialist en bruggenbouwer

* De Wir Bank is een Zwitsers initiatief waarbij organisaties in een virtuele bank tegoeden op elkaar kunnen verreken in Wir’s als een local exchange currency(LETS). Het is geen één op één systeem maar een alternatief systeem voor geld en het versturen van facturen naar elkaar tussen organisaties. Bartering is hierbij vaak één op één systeem van goederen en diensten tussen organisaties.

De keuze tussen een ontslagvergoeding of een nieuwe baan helpt duizenden mensen aan nieuw werk en schept een duurzamere toekomst voor ons allemaal.