Onbegrip over burn-out

Er is nog veel onbegrip over burn-out en zo los je het op

Recente berichtgeving omtrent burn-out geeft aan dat men nog steeds totaal in het duister tast over de oorzaak van chronische stress, die uiteindelijk voor steeds meer mensen leidt tot een burn-out. Waarschijnlijk hoopt de wetenschap er op ooit nog een bacterie te ontdekken die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de enorme golf van burn-out die als een plaag onze maatschappij teistert. Vroeger wist men dat een maagzweer optrad bij mensen met veel stress. Redelijk recent ontdekte men dat de Helicobacter pylori bacterie verantwoordelijk was voor het ongemak. Maagzweren kunnen nu met het grootste gemak behandeld worden met medicijnen. Geen enkele aandacht wordt meer besteedt aan de werkelijke oorzaak, waardoor die bacterie in de eerste plaats zijn gang kon gaan: stress. En vervolgens duikt de stress in de vorm van een andere ziekte ergens anders weer op.

Student jong en burn-outJong en burn-out
Steeds meer en steeds jonger zijn de mensen die uitvallen met burn-out. Naast vele studenten zijn zelfs (jonge) kinderen niet meer gevrijwaard van burn-out, die naar we nu nog denken, veroorzaakt wordt door externe stressoren.
Allerlei boosdoeners worden aangeduid: slechte werkgevers, vervelende bazen en/of collega’s, de hoge verwachtingen van de omgeving en van ouders, de druk van school, de druk van de overheid met al zijn regeltjes, echter, je bent zelf de bepalende faktor!
Het is een steeds groter probleem en steeds meer organisaties en de overheid werken aan stress reductie. Het SCP (Sociaal Cultureel Planburo) beweert dat dit precies het tegenovergestelde bewerkstelligt, in plaats van minder stress, krijgen we juist meer stress doordat we de overgang maken van een zorgstaat naar een participatiemaatschappij. Er zal juist meer, harder en langer gewerkt moeten worden om het huidige niveau van welvaart enigszins in stand te kunnen houden. Ook geeft het SCP aan dat burn-out het gevolg is van “Langdurige blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting”.

Burn-out is het gevolg van dis-balans
Burn-out en ander stress gerelateerd verzuim heeft te maken met dis-balans in wat je doet en wie je bent in/op bijvoorbeeld je werk, je relaties en dat verschil in wat of wie je werkelijk zou willen zijn of doen. Dit verschil breekt zich uiteindelijk op en geeft eerst stress en daarna (als je maar lang genoeg tegen de stroom in blijft zwemmen) een burn-out. Enkele misverstanden rondom burn-out zijn:

  1. Burn-out is geen ziekte.
  2. Burn-out wordt niet veroorzaakt door omstandigheden als Social Media of de economische crisis.
  3. Burn-out heeft niets te maken met the-survival-of-the-fittest.
  4. Burn-out kan niet opgelost worden met een macro-biotisch dieet en ook niet met een abonnement op de sportschool.

Wat is een burn-out?!
Burn-out is een proces waar iemand doorheen gaat die niet geleerd heeft om voldoende op zichzelf te vertrouwen en de signalen niet herkent dat het niet goed gaat..Het basisvertrouwen, dat je goed bent zoals je bent, en mag zijn wie je wilt zijn en daar OK mee bent. We zijn allemaal anders en juist deze diversiteit helpt om ons zelf te ontwikkelen en meer te worden.
Bij tegenslag helpt dit basisvertrouwen om tot oplossingen te komen en om na verloop van tijd de geleden tegenslag los te laten en verder te leven. Zo ben je weer wat ouder en wat wijzer geworden na iedere tegenslag waardoor je een ervaring rijker bent geworden.
Wanneer dit basisvertrouwen ontbreekt, en iemand het gevoel heeft om eerst aan bepaalde condities te moeten voldoen voor men goedkeuring kan verkrijgen, verkeert men in een constante staat van stress.

Draag ik het juiste, zeg ik het juiste, heb ik de juiste vrienden / connecties, heb ik de juiste diploma’s, werkervaring, de juiste baan, verdien ik genoeg, is mijn auto nieuw genoeg, gedragen mijn kinderen zich wel conform ongeschreven gedragsregels in mijn leefomgeving, waardeert mijn baas mij nog wel, doe ik nog wel het leuke werk, laadt ik daarvan op, etc, etc.

permanent in de puberfase
Wanneer het een puber betreft vinden we deze onzekerheid normaal. De overgang van kind naar volwassene kenmerkt zich door de zoektocht naar persoonlijke voorkeuren. Veel moet ontdekt worden en bij gebrek aan ervaring, kijkt men naar anderen om daar onze eigen gevoelens en ervaringen tegen af te kunnen zetten. Op de een of andere manier lijkt het of een deel van de bevolking permanent in de puberfase blijft zitten en zich continu bezig houdt met de anderen om hen heen.

De overgang naar volwassenheid en het nemen van eigen beslissingen en daarmee aanvaarden van je eigen verantwoordelijkheid blijft vaak achterwege. Het lukt dan niet om het zelfvertrouwen dusdanig op te bouwen dat je eigen beslissingen kunt nemen en daar volledig achter kunt staan. Zodra de druk dan wordt opgevoerd vlieg je uit de bocht met alle gevolgen van dien. Stress is voor veel meer kwalen en pijntjes dan alleen burn-out verantwoordelijk.

Pappen en nathouden
De bevolking groeit, de technologische mogelijkheden groeien, maar de persoonlijke volwassenheid blijft bij velen achterwege. Zodoende is men niet opgewassen tegen allerlei kleine en grote tegenslagen die het leven brengt. Het gevolg is dat men er in blijft hangen en dagelijks met zich meesleept.
Alle symptomen die deze onbalans met zich meebrengt worden door de maatschappij afgekeurd en ze moeten ‘verholpen’ worden. Lichamelijke klachten: medicijnen of opereren, psychische klachten: anti-depressiva, verminderd libido: viagra of de variant die in de maak is voor vrouwen, drukke kinderen aan de Ritalin.

Veel ander afwijkend gedrag, voortkomend uit stress wordt als overlast of misdadig bestempeld. Van oudsher worden mensen met afwijkend gedrag afkeurend bejegend en formeel of informeel gestraft. Zo houden we de stress alleen maar in de hand.

Dieper liggende oorzaak van burn-outDe dieper liggende oorzaak van burn-out en stress
De grootste oorzaak van stress / burn-out bij velen is het willen voldoen aan verwachtingen van de omgeving, en het zichzelf vergelijken met anderen.
Oké, social media maakt het nog gemakkelijker om je eigen leven te vergelijken met dat van je FB-vrienden. Maar waarom kan de een er wel mee omgaan en de ander niet? Waarom heeft de een faal-angstige kinderen en de ander niet? Waarom gaat het ene kind het slechte pad op en het andere niet?
Wie een gezond basisvertrouwen heeft kan het beste omgaan met de stress van al die dagelijkse invloeden, al of niet uitgesproken verwachtingen, en kleine of grotere tegenslagen. Met een gezond basisvertrouwen kun je gelukkig zijn met je eigen leven, zonder dat af te zetten met de zogenaamd perfecte levens, die je kunt aanschouwen via TV, bladen en social media op je computer.

Wat is dan de oplossing voor burn-out en stress?
Beleidsmakers willen alles in hapklare brokken opsplitsen, zodat zij er een hapklare oplossing voor aan kunnen dragen. Politici kunnen niet omgaan met fouten, ze willen onfeilbaar zijn, en verwachten dat van overheidsapparaten ook.
Zo werkt het niet. We maken fouten. We moeten en mogen fouten maken want daar leren we van.
Burn-out is prima. Burn-out is niet leuk, maar wel een belangrijk ontwikkelingsproces.
Jonge kinderen met burn-out zijn misschien wel sneu op dat specifieke moment, maar zetten een ontwikkeling in gang voor zichzelf en hun ouders om tot betere oplossingen te komen.
Die zouden kunnen zijn: het gaat erom wat ik denk en voel, ik mag er zijn ongeacht mijn prestaties, haardracht, kleding, bezittingen. Alle anderen mogen er ook zijn met hun specifieke voorkeuren en eigenschappen.
Ik ben een mens met emoties en die emoties wijzen me de weg: verdriet, angst, frustratie en andere negatieve gevoelens zijn er om me te helpen. Oplossing, hé hier kan ik ontwikkelen naar blijdschap, liefde en plezier: ik ben op de goede weg, mijn weg en ik kom er wel.

En dit proces kan je leren. Leren omgaan met stress en de emoties die daarbij horen. Er voor zorgen dat die emoties je niet omver halen maar je een signaal geven dat je niet de juiste kant op aan het gaan bent.

Wilt u meer weten over burn-out het ontstaan en mogelijkheden tot re-integratie neem dan contact op via de mail of bel met +31 (0)168 48 1717 en vraag naar de mogelijkheden voor jouw situatie.

Ook kan je het boek Gefeliciteerd met je burn-out lezen van auteur Marina Schriek over dit onderwerp. Dit boek bevat het stappenplan om burn-out te overwinnen en er beter van te worden.