Verzuimreductie komt meteen ten goede aan de ondernemingswinst.

Verzuimreductie is een zaak voor de OR, HRM, het management en de medewerker zelf

verzuim reductie Verzuimpercentage in Nederland
Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ligt al jaren op 4,3 procent (CBS) met uitzonderingen in de land-tuinbouw en visserij met rond de 2 procent en in de sector openbaar bestuur van rond de 8 procent.
Toch zijn er voldoende organisaties met een jarenlange verzuim percentage rond de 1%. Verzuimreductie is altijd voor iedere organisatie mogelijk, vaak via soms hele simpele ingrepen zijn er oplossingen te bieden.

Verzuim en vertrouwen
Ziekteverzuim en overig grijsverzuim is gekoppeld aan ‘vertrouwen’ en het ‘gecommitteerd zijn’ van de medewerker aan zijn werk. In tijden van weinig vertrouwen in de werkgever zal het verzuim uiteindelijk ook hoger zijn. In tijden van crisis en baan schaarste zal het verzuim laag zijn vanwege het ontbreken van het vertrouwen in het vinden van een andere baan door de medewerkers. Veel medewerkers van bedrijven zitten dan krampachtig met de billen bij elkaar geknepen en hopen op het beste. Dan zit de gehele organisatie als het ware in een kramp, wordt er niet ‘open’ gecommuniceerd en worden fouten onder het tapijt geveegd. Wanneer de economie dan weer in beter vaarwater komt, zal het ziekteverzuim stijgen naar gemiddeld boven de 5% komen omdat dan de angst voor baanverlies afneemt en omdat bij velen de spanning zal loskomen van het tijdenlang onder te hoge druk te hebben gestaan. Met name het langdurig verzuim zal fors groeien in deze tijden.

Tip om Verzuimreductie te realiseren door het ziekteverzuim in de organisatie laag te houden:

  • Ga soepel om met verlof aanvragen. Wil een medewerker vrij zijn, honoreer dat zo vaak mogelijk, ook al moet je kunstgrepen toepassen om de absentie te compenseren.
  • Voer glijtijden in waarmee medewerkers later kunnen beginnen en eerder kunnen stoppen om naar een afspraak te gaan.
  • Stimuleer of sta toe dat er thuis gewerkt wordt in geval van nood. Vaak is een ziek kind thuis reden om zichzelf ziek te melden omdat oppas niet mogelijk is
  • stuur op output van medewerkers. Vaak zijn medewerkers (tijdelijk) mantelzorger en zijn er dan bij gebaad om ’s avonds te werken of in het weekend
  • sta toe dat vakantiedagen in uren kunnen worden opgenomen in geval van een verlofaanvraag of doktersbezoek van de medewerker

Honorering en het soepel omgaan met verlofaanvragen voorkomt ongeoorloofd grijsverzuim en leidt direct tot tevreden medewerkers en een lagere verzuimfrequentie. Dit zal zich uitbetalen in commitment naar de manager en minder verloop voor de organisatie. Voor een organisatie met 1.000 mensen in de zakelijke dienstverlening, besparen dit soort simpele maatregelen vaak al 1,5 miljoen aan verloren arbeidskosten op directe uitgaven. Pure winst dus!

Grip op verzuim medewerkers die weer zelf leren kokenZelf leren koken
Steeds meer werknemers leven ongezond op ‘kant en klaar’ maaltijden uit de supermarkt, die ze liefst nog in de magnetron klaar maken. Steeds meer werknemers ontwikkelen daardoor chronische (intolerantie) klachten Het stimuleren van gezonde voeding door bijvoorbeeld het snoep en frisdrankenmachine weg te halen en deze te vervangen door (gratis) fruit en een waterkraan is al een goede stap. Ook het actief aanbieden van ‘stoppen met roken’ trainingen, actief supporten van matigen met alcohol campagnes voor medewerkers en hun partners. Wij hebben enorme goede resultaten gezien in gezondheid maar ook in teambuilding door het met elkaar weer zelf te leren te koken voor medewerkers. Zeker voor organisaties die veel met jonge mensen werken schelen dit soort initiatieven enorm in de maandag blues verschijnselen waarin drank en slechte voeding de boventoon hebben gevoerd. Zelf koken hoeft niet moeilijk te zijn en door het even zelf gezien te hebben kan je het zelf ook.
Ook een gezamenlijke discussie over veranderingen om gezonder en vitaler te worden, kunnen door de werkgever geïnitieerd worden om bewustzijn over gezonde voeding en leefstijl te starten en in de organisatie in te bedden.

Heeft u een uitdaging op het gebied van verzuim, wilt u gezonde voeding promoten, wilt u een duurzaam personeelsbeleid invoeren, denkt u over sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid of streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.