MVO Duurzaamheid het vervolg..

MVO duurzaamheid nog in de kinderschoenen

MVO  en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van organisaties. Organisaties kunnen het zich gewoonweg niet meer veroorloven niet over duurzaamheid na te denken en daarnaar te handelen.

Duurzaamheidsvisie
Als het over duurzaamheid of MVO gaat, gaat het vaak over goede grondstoffen, rekening houden met het milieu en de maatregelen om schoner te produceren. Maar duurzaamheid staat wat betreft de visie over medewerkers nog in de kinderschoenen. Een visie over een duurzaam personeelsbeleid en MVO begint namelijk bij jezelf, bij authenticiteit, congruentie, transparantie en volhoudbaarheid. Het begint bij de keuzes die je persoonlijk maakt, de hele dag door. Door duurzaam met je zelf om te gaan voorkom je o.a. stress en burn-out klachten en dat straal je uit naar de organisatie en de medewerkers.

MVO duurzaamheid duurzaam personeelsbeleidDuurzaam in je handelen
Omdat je op een duurzame manier handelt en nadenkt bij de keuzes die je maakt gedurende de dag maakt, leef je bewuster en zijn je keuzes houdbaar. Een persoon die op een duurzame manier leeft heeft duurzame relaties, eet duurzaam en denkt op een duurzame manier na over de impact van zijn acties. Vertaalt naar de organisatie waar je voor werkt of die je bestuurt, houdt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in, dat het ook hier begint bij jezelf en bij de mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Je kunt jezelf steeds weer een aantal vragen stellen n.a.v. je acties;

  • Is dit een besluit waarbij wij werkelijk duurzaam om gaan met onze medewerkers en is dit ook goed voor hen op de langere termijn?
  • Hoe staat het met de banden die we onderhouden met onze afnemers en toeleveranciers, zijn die werkelijk duurzaam of is er verbetering mogelijk in de samenwerking?
  • adviseren en ondersteunen wij onze medewerkers genoeg om zelf duurzame keuzes te kunnen maken?
  • Is er ruimte om fouten te mogen en kunnen maken, ter lering van de organisatie?
  • Weet iedere werknemer zijn toegevoegde waarde aan het grotere geheel?
  • kan ik steeds blijven staan achter de besluiten die zijn genomen?
  • Zijn onze buren (de omgeving) blij met ons?
  • Letten we voldoende op simpele zaken als inkoop van koffiebekers, plastic of papier?  Zijn we zuinig met papier of kopiëren we er op los? Scheiden we ons afval en vragen we medewerkers hier aan mee te werken en alert te zijn?

Ziekte-, grijsverzuim & verloop; hier is nog veel te verdienen
Duurzaam is niet per definitie duurder! Juist bij de omgang met medewerkers valt veel te winnen. Door duurzaam met elkaar om te gaan zal het verzuim en het verloop drastisch afnemen. Verzuim en verloop hebben in de kern te maken met inspiratie en motivatie. Want geïnspireerde medewerkers zijn minder vaak ziek en grijs verzuim bestaat dan niet. En met gemotiveerde medewerkers kan je de wereld aan en is innovatie en het continu jezelf opnieuw uitvinden het bijproduct. Medewerkers zullen dan langer aan boord blijven waardoor een retentiebeleid vanuit HRM niet nodig is en ook zullen de kosten voor werving en selectie (W&S) minimaal zijn, omdat u uw geïnspireerde medewerkers langer aan u bindt.

MVO duurzaamheid cleandrinksCleanDrinks de duurzame netwerkborrel
Ook de opening kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen we o.a. sinds 2010 door het organiseren van CleanDrinks in Breda. CleanDrinks is een netwerkgelegenheid, met de intentie een platform voor ontmoetingen rond duurzaamheid te creëren. Dit doen we half-jaarlijks, samen met studenten in vrijetijdsmanagement & evenementen van de NHTV Breda. Behalve het belang van zo’n platform in Brabant, is er een tweede doel, nl. het begeleiden van de studenten tijdens hun studie. Via onze begeleiding aan de studenten laten we hen kennis maken met onze visie over inspiratie en het zelf vorm geven aan je leven en carrière, zodat ze niet in de valkuil van een burn-out vallen. Studenten leren bij ons o.a. hoe zij het verschil kunt maken, hoe zij geïnspireerd kunnen zijn en blijven en het belangrijkste hoe ze samen kunnen werken. Wij vinden het belangrijk om studenten net voordat hun carrière begint deze waarden mee te geven omdat het aantal jonge werknemers wat met burn-out en stress gerelateerde klachten thuis komt te zitten, onnodig hoog is.

Meer over CleanDrinks, de agenda en de onderwerpen, kunt u vinden door hier te klikken.

Heeft u een uitdaging op het gebied van MVO duurzaamheid of denkt u na over een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid of streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.