Loonsanctie UWV voor de WGA

Een Loonsanctie UWV voor de WGA komt altijd onverwachts

Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of de werkgever en werknemer daadwerkelijk genoeg hebben gedaan om re-integratie van de zieke werknemer mogelijk te maken. Daarbij is het plan van aanpak UWV en het verhaal van de werknemer het uitgangspunt wanneer de werknemer zich bij de verzekeringsarts van het UWV moet melden.
Is er in de optiek van het UWV onvoldoende inspanning gedaan dan zal er een loonsanctie opgelegd worden. Dat betekent dat een werkgever verplicht wordt om maximaal nog één jaar loon door te betalen. In 2013 legde het UWV 2800 loonsancties op vanwege onvoldoende inspanning bij re-integratie of het niet benutten van andere bevorderende maatregelen. Lees ook de meest gemaakte fouten van Poortwachter en re-integratie.

Mogelijk een Loonsanctie UWV voor de WGA
Daarnaast beoordeelt het UWV hoe groot de WGA-rechten van de werknemer zijn. Weinig werkgevers zijn zich ervan bewust dat deze financiering van de WGA uitkering gebeurt uit de premies die werkgevers betalen aan het UWV. Dit is de ‘werkgeverspremie WGA’, die wordt aangepast op het moment dat er sprake is van instroom voor de WGA. Werkgevers met een instroom in de WGA met een totale loonsom boven €300.000 krijgen een opslag op de premie. Deze opslag kan oplopen tot 2-3x het jaarloon over 10 jaar.

Verhoging WGA premie
Een loonsanctie of een opslag komt voor een werkgever vaak als een verrassing. Het UWV beslist dat achteraf en hanteert daarbij steeds vaker haar eigen spelregels. Ook zal het UWV zoveel mogelijk van de uitkeringslast, bij een werkgever proberen te leggen omdat de uitkeringen anders onbetaalbaar zullen worden. Voor werkgevers geldt dat zij minder moeten uitgaan van de deskundigheid van de bedrijfsarts die de (medische) beperkingen en de re-integratiemogelijkheden vaststelt, omdat je als werkgever altijd de eindverantwoordelijkheid hebt en je er dus alles aan moet doen om de werknemer in het arbeidsproces te houden. Het oordeel van de bedrijfsarts komt niet in alle gevallen overeen met dat van de verzekeringsarts van het UWV, omdat deze meer onafhankelijk is dan de bedrijfsarts van de werkgever. Dit komt omdat deze uiteindelijk ook betaald wordt door de werkgever en dus niet als onpartijdig wordt gezien door het UWV en de rechter. Wat het beste is, is als werkgever zelf logisch blijven nadenken, goed in gesprek blijven en weten welke mogelijkheden benut kunnen worden. Een goede band hebben en houden met de zieke werknemer is vaak de doorslaggevende factor voor een succesvolle re-integratie. Wij zien bijvoorbeeld bij burn-out vaak dat er al tijden geen contact meer is geweest en de zieke aan zijn lot wordt overgelaten. Samen met de behandelaar de ‘kar’ trekken is altijd het beste en als de werkgever dit ook in de plannen opneemt komt het meestal wel goed bij het UWV.

Financiële gevolgen verhoging WGA
Om als HRM’er of P&O professional de financiële risico’s van langdurig verzuim zo veel mogelijk af te dekken dien je het oordeel van de bedrijfsarts zelf te toetsen en de verschillende mogelijkheden de revue te laten passeren. Let ook op dat het een bedrijfsarts is die de re-integratieplannen voorstelt want vaak zien wij Arboartsen deze voorstellen maken en deze zijn basis arts en geen bedrijfsarts. Ook kan een second opinion bij een specialist of een doorverwijzing naar complementaire therapieën (homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, massages, dorn therapie, triggerpoint therapie, Haptotherapie, voedingsondersteuning, enz) en vooral coaching kan zeer nuttig zijn, vooral bij stress gerelateerd verzuim, om aan te tonen dat er door de werkgever verschillende wegen zijn bewandeld om tot een gezonde re-integratie te komen. Stuur op tijd bij en blijf goed in gesprek. Het is niet erg om het oordeel van de bedrijfsarts te wantrouwen en zelf op onderzoek te gaan, want je blijft zelf eind verantwoordelijk als werkgever. Immers sta je als HRM professional zelf ook je mannetje bij je eigen arts als een kwaal maar niet over gaat en dan eis je toch ook een oplossing.
Als werkgever is het altijd aan te raden om voldoende te investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Benut daarbij alle mogelijke middelen en laat je eigen logische verstand bepalend zijn voor de richting die je kiest voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Wilt u als werkgever sparren met onze specialisten?
Bel dan met 0168 481717
of stuur een mail.

De Opening | Burn-out specialisten Inspirerend Voorop!

Lees ook de informatie van ConcreetPD stappenplan Poortwachter met hun handige stappenplan.