kosten van een burn-out liggen op één jaarsalaris

kosten van een burn-out

De kosten van een burn-out lopen erg op. Met onze aanpak bespaart U tenminste € 38.861** per medewerker, per burn-out verzuim gebeurtenis.

De burn-out verzuimkosten voor een medewerker op MBO+ niveau met drie jaar werkervaring zijn € 51.597 (Berekening zie onder), gemiddeld per burn-out uitval via de reguliere ARBO dienstverleners. Gemiddeld is de medewerker 189 dagen* afwezig (cijfer in NL algemeen aanvaart gebaseerd op één arbodienstverlener met weinig of geen HBO+ niveau medewerkers als klant!!!).

“Het lijkt erop dat de (Arbo)dienstverleners steeds minder vat hebben op psychisch verzuim en de verzuimduur alleen maar verder dreigt op te lopen. PSA gerelateerd verzuim loopt op tot 70% van het totale verzuim.”

Toekomst plannen
Er zijn plannen om het psychisch verzuim niet meer op te nemen in de arbodienstverlening vanwege de te hoge kosten en het geringe resultaat die arbodienstverleners behalen. Het verhogen van de controle druk en de eis om snel weer aan het werk te gaan kost uiteindelijk veel meer dan het nu op korte termijn op levert. De juridische strijd, gevolgschade en imagoschade die organisaties nu treffen zijn nog maar het topje van de ijsberg.

Psychologische klachten zijn verantwoordelijk voor 60% van de instroom in de WIA
(Werknemers die langer dan 2 jaar ziek thuis zitten onder de Poortwachters regeling. U blijft gedurende 10 jaar verantwoordelijk als u eigen risico drager bent voor re-integratie! (IVA en WGA regeling)

kosten van een burn-outWaar gaat het fout?
De reden voor het oplopen van de verzuimduur is o.a. de ‘professionele afstand’ die hulpverleners geleerd hebben toe te passen, het veranderende leven met altijd maar beschikbaar moeten zijn, de vele specialistische functies en de arbo de regelgeving. In onze benadering van ziekte en speciaal bij burn-out, stress en depressie is het ‘er zijn’ voor onze cliënt en hem of haar een ander beeld laten zien de succesfactor van onze benadering. Hierdoor krijgt de cliënt een ander beeld wat zijn of haar werkelijkheid vormt en hij weet dat hij altijd op ons kan terugvallen. 
Burn-out is een focus probleem wat met het geven van een ander perspectief snel is te verhelpen. Door er altijd te ‘zijn’ voor onze client zijn wij altijd weer in staat om hem of haar verder te helpen omdat wij vanaf het begin een waardevolle vertrouwensband hebben met al onze cliënten. Wij leren hen o.a. weer fan van zich zelf te worden en zichzelf belangrijk te gaan vinden.

Onze werkwijze laat zien dat wij een besparing realiseren van minimaal € 38.861* per medewerker per burn-out verzuim uitval.
De kosten van onze dienstverlening afgezet tegen de kosten van een burn-out  heeft u vaak al binnen enkele dagen terugverdiend.

*De kosten van het niet productief zijn, door de uitval en het werk wat niet wordt gedaan zijn niet in deze berekening meegenomen. Daarnaast zijn alle vaste personeelskosten voor het huisvesten en de emolumenten van de medewerker ook niet meegenomen. Hierdoor zullen de werkelijke kosten van een burn-out vele malen hoger zijn en zal de terugverdientijd (payback time) van onze dienstverlening vele malen korter zijn.

kosten van een burn-outVoordelen van werken met De Opening’

– alleen persoonlijke trajecten
– Enorme besparing op uw verzuimkosten
– Altijd de beste oplossing voor uw medewerker en uw organisatie
– Eerlijke communicatie richting de organisatie
– Directe toegang voor werkgevers met de behandelaar
– ‘Openingen’ in hoofdpijndossiers
– Vraagbaak voor HRM over psychologische vraagstukken
– Duurzaam omdat het geleerde nooit meer weg gaat en de gehele organisatie zal laten groeien.

kosten van een burn-out
onze methode
Onze aanpak is anders wij heten niet voor niets De Opening. Doordat wij in 99% van de gevallen meteen een vertrouwens relatie hebben, vinden wij altijd dat wat nodig is voor uw medewerker om zijn of haar kracht te hervinden. We doen dit snel, met direct resultaat en onze methode geeft een duurzame oplossing met blijvend resultaat. Het toepassen van wat wij uw client leren is altijd en overal op van toepassing. Een weg terug naar het oude patroon is niet meer mogelijk.

Voor meer informatie kunt u ons hier bereiken of vraag hier uw ziekteverzuim tips op. Ook kunt u ons +31 (0)168 48 1717 of mailen, dan bellen wij u terug.

Ons werk is mensenwerk. De ‘klik’ is erg belangrijk voor het slagen van dienstverlening, daarom kunt uw medewerker kennis met ons maken tegen een geringe investering. Klik hier voor meer informatie. Uw medewerker gaat vaak door een proces van zijn of haar ziekte. Dit proces is nodig om de weerstand van het ‘oude denken’ los te laten en is bij niemand hetzelfde. Daarom bestaat er geen standaard oplossing voor psychische hulp in stress situaties.

TIP: wilt inzicht en zelf aan de slag met uw ziekteverzuim? Registreer hier voor 10 gratis ziekteverzuim tips!

Hieronder hebben we de gemiddelde Burn-out kosten berekening voor het verzuim.

Arbodienstverlener en de kosten van een burn-out
De gemiddelde arbo dienstverlener in cijfers; gemiddelde absentie 189 werkdagen, Loonkosten tijdens de burn-out periode per medewerker is dan € 51.597
(zie hieronder voor de uitwerking van deze cijfers)

Wat zijn onze reslutaten

  • Gemiddelde absentie 32 werkdagen via onze 3 maanden intensief traject
  • loonkosten per medewerker over deze periode € 8.736,
  • kosten van de burn-out begeleiding € 4.000 **** (ons intensieftraject).
  • Totale kosten van een burn-out inclusief onze dienstverlening € 12.736

Uw besparing is minimaal € 38.861**

Kosten berekening van burn-out per werknemer via reguliere Arbo dienstverleners.
– Cijfers over 2012***
– Werkniveau HBO
– Sector Bedrijfsleven
– Geen leidinggevende
– 1 x Promotie
– Bedrijfsomvang <500
– Fulltime dienstverband
– <3 jaar werkervaring
– Bruto salaris € 4.200,-
– 30% Werkgeversdeel
– Uitgaande van 20 werkdagen/mnd
– Kosten van een verzuimdag € 273,-
– Gemiddelde verzuimduur 189 werkdagen***
– Gemiddelde kosten van burnout € 51.597,-*

* in het laatste half jaar bouwt de werknemer vakantiedagen op; de kosten hiervan zijn afgerond.
** De werkelijke kosten zullen veel hoger zijn omdat het werk blijft liggen en er vaak vervanging nodig is. Hiermee is geen rekening gehouden.
*** Verzuim cijfers van van een landelijke arbodienstverlener Deze cijfers van het Burn-out verzuim zijn veel lager dan voorgaande jaren.
**** Ons duurste traject is een burn-out intensief traject voor werknemers die al langer verzuimen en zodoende een hoofdpijndossier vormen. Wij hebben al een telefonische burn-out dienstverlening voor €2/min

meer informatie of vragen klik hier

Zelf aan de slag met ziekteverzuim registreer hier voor gratis tips om het ziekteverzuim zelf aan te pakken.