Jongeren toch gevoeliger voor burn-out

Jongeren burn-out, het komt steeds meer voor!

Work Ability Index (WAI) en jongeren burn-out
Hogere productiviteit is het toverwoord waarbij werkgevers steeds meer op het werkvermogen van medewerkers sturen. Maar zijn deze werknemers ook echt in staat om te voldoen aan de eisen die het werk aan hen stelt en wat zijn de risico’s van uitval?

Jongeren burn-outOok de overheid stuurt op hoge en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het stimuleert het gebruik van de vragenlijst die voor dat doel ontwikkeld is door de werkgevers. Deze vragenlijst de “Work Ability Index” (WAI) is niet helemaal zaligmakend. Want het focust voornamelijk op de harde kant van het managen van werk. Terwijl de jongeren burn-out steeds grotere vormen begint aan te nemen en zij toch steeds weer aangeven zich zelden gesteund te voelen door de werkgever en directe collega’s.

Voorkomt jongeren burn-out, stel Andere vragen
Volgens het onderzoeksbureau SKB kun je het werkvermogen van medewerkers beter vaststellen door naast de WAI vragen lijst ook vragen te stellen over stress. Jongere werknemers blijken er dan niet meer zo goed meer af te komen als in de cijfers van het CBS of de uitkomst van de WAI onderzoeken.

De zogenaamde Y-generatie ervaart vrij veel uitputting en overbelasting de voorloper van jongeren burn-out. Als deze gegevens worden meegerekend is het werkvermogen van deze jongeren stukken minder dan dat van hun oudere collega’s.
De jongere generaties ervaren steeds vaker stress en burn-out mede vanwege de keuzes die deze generatie voor zichzelf maakt. Deze generatie is makkelijker te beïnvloeden door hen een worst voor de neus hangen dan oudere werknemers. En deze generatie neemt zichzelf vaak erg serieus met als gevolg jongeren burn-out. De oudere generatie heeft het allemaal al eens meegemaakt en zal voor deze verleidingen van de worst niet gauw bezwijken.

RN4CAST
Deze onderzoeksmethode is ook gebruikt in het Europese RN4CAST onderzoek onder verpleegkundigen. Hier bleek naast de werkdruk ook de leidinggevende een zeer grote rol te spelen. Klik hier voor meer informatie

Het behandelen van jongeren met een burn-out kost vaak veel meer geld dan de oudere collega’s omdat ouderen zich toch gemakkelijker laten behandelen door een goede coach! Het ‘Ja maar’ mechanisme van jongeren is vaak nog erg sterk bij deze Y Generatie of Young Professionals.Sociale innovatie is key!
De business case om met sociale innovatie aan de slag te gaan is ruim 20% aan omzetstijging en 38% klanttevredenheid laat studie zien. Met name op het gebied van leiderschap zijn enorme resultaten te behalen. De Opening heeft op het gebied van sociale innovatie ruime ervaring en biedt met de documentaire ‘Talking About mY Generation’ en het programma erna veel succes om organisaties voor de toekomstige instroom van met name de Y Generatie klaar te stomen. Meer weten over het programma Talking About mY Generation?