Grip op verzuim heeft direct invloed op het ondernemersresultaat.

Grip op verzuim is nodig omdat het gemiddelde verzuim al tientallen jaren op rond de 4,3 procent ligt

Grip op verzuimVerzuim is te verdelen in:

  1. kortverzuim,
  2. langdurig verzuim en
  3. grijsverzuim.

De eerste twee hebben met ziek zijn te maken en bij de laatste is er geen noodzaak om thuis te zitten vanwege medischeproblemen van de werknemer. Vaak zijn er dan andere redenen waarom er geen arbeid wordt verricht en kunnen de redenen variëren van een niet zo fit zijn op maandag morgen vanwege het drukke weekend tot en met het moeten verzorgen van kinderen of een ouder en daar geen hulp voor kunnen vinden.
Indeling
Verzuim, korter dan 8 dagen, valt onder het ‘kort verzuim’, zoals bij een griepje of een blessure van niet ernstige aard. Het kort verzuim ligt bij de grotere bedrijven, met meer dan 100 medewerkers, gemiddeld ruim 1,5% hoger dan bij kleinere bedrijven. De oorzaak daarvan is o.a. het gemakkelijk waarmee de werknemers zich ziek kunnen melden en daarnaast de onvrede over de arbeidsomstandigheden en hun toegevoegde waarde. Bij dit laatste is het vaak niet duidelijk wat de gezamenlijke doelstelling is van de werknemer aan de organisatie en weet hij zijn plek niet in het geheel. Meer ziektedagen betekent automatisch langdurig verzuim en soms zit er nog een staffel in naar middellang verzuim wat sommige organisaties hanteren.

TIP voor grip op verzuim
Bij verzuim is een frequentie van boven de 1,1 een reden om actie te ondernemen en door te vragen over de ziekmelding. De privancyregels laten dit niet altijd toe maar vergeet niet dat u als werkgever eindverantwoordelijk bent voor het juist uitvoeren van de ARBOregels. Als u als werkgever doorvraagt met de intentie om een oplossing te bieden aan de werknemer dan kan alles gevraagd worden weten wij uit ervaring.
Wij zien vaak cliënten met chronische klachten die met een simpele aanpassing in gedrag of voeding de klachten enorm doet afnemen waardoor er minder verzuim is. Ook is het aantal werknemers dat ‘stiekem’ ook nog mantelzorger is enorm gestegen de laatste jaren door de steeds meer terugtrekkende overheid.

Zorg voor overzicht
Bij kortverzuim is het dus net zo belangrijk om intern naar mogelijke oorzaken te kijken zoals slechte communicatie of cultuurproblemen, als naar oorzaken die gelegen zijn bij de medewerker zelf. En vergeet ook de eigen regelingen niet, bijvoorbeeld de procedure die laat zien hoe gemakkelijk medewerkers zich ziek kunnen melden. Heeft de ontvanger van de ziekmelding bijvoorbeeld meteen overzicht in frequentie en achtergrond van de medewerker.

Grip op verzuim medewerkers die weer zelf leren kokenDe werkgever kan wel degelijk invloed op het verzuim en kan daar sturing aan geven. De werkgever kan simpele maatregelen doorvoeren zoals in het geval een mantelzorg situatie, door facilitair te zijn om flexibel te werken of de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Hiermee voorkom je vaak veel ‘grijs’ verzuim.

Zelf leren koken
Steeds meer werknemers leven ongezond op kant en klaar maaltijden uit de supermarkt. Steeds meer werknemers ontwikkelen daardoor chronische (intolerantie) klachten Het stimuleren van gezonde voeding door bijvoorbeeld de snoepmachine weg te halen en deze te vervangen door (gratis) fruit is al een goede stap. Ook het actief aanbieden van ‘stoppen met roken’ trainingen, actief supporten van matigen met alcohol campagnes voor medewerkers en hun partners. Wij hebben enorme goede resultaten gezien in gezondheid maar ook in teambuilding door het met elkaar weer zelf te leren te koken voor medewerkers. Zeker voor organisaties die veel met jonge mensen werken schelen dit soort initiatieven enorm in de maandag blues verschijnselen waarin drank en slechte voeding de boventoon hebben gevoerd. Ook discussie over veranderingen om gezonder en vitaler te worden kunnen door de werkgever aangegrepen worden om bewustzijn over gezonde voeding en leefstijl te creëren en in de organisatie in te bedden.

Invloeden van het seizoen op verzuim
Grip op verzuim daymaker daglicht wekkerSeizoensinvloeden spelen vaak een rol bij verzuim zoals het pollenseizoen of wanneer de dagen korter worden en medewerkers te weinig zonlicht krijgen. Een daymaker of een daglichtlamp kan dit soort klachten vaak al enorm verhelpen. Ook bij klachten rondom stress, burn-out en depressie wanneer er grote veranderingen gaande zijn zoals bij reorganisaties of fusie met andere organisaties, zijn dit situaties die enorm van invloed kunnen zijn op het verzuim. |
TIP; In gesprek blijven, open en transparant communiceren over de veranderingen en een duidelijk verhaal over de toekomst hebben voor de werknemer, haalt een hoop onzekerheid weg en heeft een positieve invloed op het verzuim.
Bij grote organisaties zie je vaak dat na beoordelingsgesprekken het kort verzuim omhoog gaat. Dit wordt veroorzaakt door het opnemen van ´baaldagen´ vanwege de beoordeling of het niet krijgen van opslag of bonus. Medewerkers zijn dan boos en voelen zich ondergewaardeerd. Zelfs al klopt het dat de medewerker niet goed functioneert dan toch is er iets niet goed gegaan in de boodschap van de manager en kan je daar als organisatie maar beter aandacht aan schenken.
Kort frequent verzuim kan ook een indicatie zijn van pestgedrag op de werkvloer. Helaas komt dit steeds vaker voor en is het verzuim nog maar het begin van het probleem, die vaak uitmonden in een burn-out of het ontwikkelen van depressieklachten, als de organisatie dit gedrag niet grondig aanpakt.

Tip voor meer grip op verzuim
Speel met de gegevens uit de applicatie van het verzuim. Er zijn interessante inzichten te verkrijgen wanneer de mensen met een frequent verzuim van 0,0%, niet meegenomen worden in het overzicht van het totale ziekteverzuim van de organisatie. Zo wordt inzichtelijker waar verbeteringen mogelijk zijn in de organisatie, bij welk bedrijfsonderdeel, afdeling of bij welke manager. Miscommunicatie en het zich niet gesteund voelen, zijn de grootste oorzaken van burn-out en depressie onder werknemers.

Waarmee kunnen wij u verder helpen?
Heeft u een uitdaging in verzuim vraagstukken, denkt u na over een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid of wilt u met de club weer gaan koken? Streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.