Wij zijn partner voor externe interventie bij burn-out, stress en (onbegrepen) pijnklachten voor arbodienstverleners en bedrijfsartsen

Wij zijn gespecialiseerd in externe interventie bij stress, burn-out en onbegrepen pijnklachten, alsmede hulp aan allerhande psychologische / conflict (verzuim) situaties waarbij ‘gewone’ psychologische hulp onvoldoende resultaat heeft geboekt

Externe interventie bij burn-out hoofdpijndossiersWat
Wij zijn probleem oplosser gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven van hoofdpijndossiers bij: stress, burn-out, depressie, rouwverwerking, verlies, baanverlies, ontslag, cultuurverandering, scheidingsproblematiek, communicatieproblemen, schulden, onbegrepen pijnklachten, pesten, (seksuele)intimidatie, toekomstonzekerheid, emotionele overbelasting, een verstoorde werk-privébalans en in alle overige situaties die tot overmatige stress en (lichamelijke) klachten leiden.

Wanneer

  • Waar normale begeleiding niet voldoende is,
  • waar een medewerker als hoofdpijndossier bestempeld wordt,
  • waar vooruitgang uitblijft,

Voor wie
vakkundige begeleiding voor HRM en HRD medewerkers, arbodienstverleners, bedrijfsartsen, casemanagers en loopbaanbegeleiders. Wij zijn gespecialiseerd in wat er nodig is om je succesvol en waardig te voelen waardoor er geen ruimte is voor stress, burn-out en depressie. Wij weten onze cliënten te vertellen waarom een bepaalde lichamelijke klacht er is en wat er voor nodig is om te herstellen.

Hoofdpijndossiers
Als externe partij kunnen we een nieuwe start bieden en nieuwe ingangen vinden om tot re-integratie of exit oplossingen te komen. Het creëren van veiligheid en vertrouwen, gericht op gezondheid en mogelijkheden, leidt in veel gevallen al op korte termijn tot blijvende verandering en herstel. De menselijke maat en individuele aandacht met een oplossingsgerichte benadering zorgen ervoor dat uw cliënt begeleid wordt naar de verandering die nodig is om de bestaande situatie te doorbreken en achter zich te laten. Met als uiteindelijk doel om vanuit eigen kracht terug te keren naar gezondheid en persoonlijke balans.

Model
Met een praktisch model geven we snel inzicht in de diepere oorzaak van klachten. Met inzicht in het eigen functioneren en praktische handvatten over mogelijke verbeteringen, aangevuld met zelfhulpmethoden gericht op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, is het mogelijk om eenvoudig terug in balans te komen.
De focus ligt op de mogelijkheden, waardoor problemen en obstakels minder gewicht in de weegschaal kunnen leggen.

Aanpak
De aanpak is een combinatie van gesprekken en training en is altijd individueel. We gaan meteen aan de slag met de problematiek van de cliënt zelf. Meteen al in het eerste gesprek geven we al voldoende handvatten om te kunnen veranderen. De trajecten bestaan uit een ‘intensief traject’ voor werkelijk vastgelopen cliënten of een 5 of 10 gesprekken traject allen aangevuld met email coaching voor 1 of anderhalf jaar.
Bibliotherapie met de Gefeliciteerd met… serie

Stapel Gefeliciteerd met boeken (3 stuks)Meer over de aanpak van de opening burn-out specialisten is te lezen in de boekenserie Gefeliciteerd met .. van auteur en eigenaar van de opening Marina Schriek. Lees hier meer over haar boeken en ga naar Gefeliciteerd met je burn-out

De coaches weten vrijwel altijd ‘openingen’ te vinden voor hoofdpijndossiers met verbluffend blijvend resultaat.
Neem voor specifieke vragen of mogelijkheden direct contact op met 0168 481717 of stuur een Email.
U kunt ons ook benaderen door het invullen van de Contactpagina, wij nemen dan contact met u op.

Meer lezen over onze aanpak en het successwitch programma

De Opening, partner voor externe interventie bij burn-out.