De P van People (PPP) voor een duurzaam personeelsbeleid met ESF subsidie mogelijkheid

Duurzaam personeelsbeleid PPP, sociale innovatie burn-out en stress reductieWij richten ons op de P van People waarbij de meeste winst is te halen voor organisaties van alle optimalisatie slagen in de bedrijfsvoering. Medewerkers zijn vaak de grootste kostenpost voor organisaties en gemiddeld is een werknemer 4,3% (9 arbeidsdagen) van zijn arbeidstijd door ziekte (verzuim) afwezig.
Een duurzaam (PPP) personeelsbeleid gericht op de P van People is hard nodig omdat het aandeel psychosociale arbeidsziekten al jaren de overhand heeft en inmiddels met ruim 50 procent heeft op het totale verzuim. Medewerkers met depressieklachten staat nog steeds steevast op nummer 1 met een gemiddelde afwezigheidsduur van een jaar. Daarnaast heeft ruim 20 procent van de werknemers last van burn-out verschijnselen in Nederland en heeft ruim 60% van de werknemers geen vertrouwen in hun werkgever door het ontbreken van een toekomst perspectief. Een duurzaam personeelsbeleid verhoogt de medewerkers tevredenheid, het vertrouwen, de team geest en het samenwerken met als bijproduct het automatisch verhogen van het innovatieve vermogen van organisaties.

Daarnaast is er sinds 2001 een stijging van 100% te meten in het aandeel langdurig verzuim door medewerkers, die langer verzuimen dan één jaar. Dit langdurig verzuim is nu verantwoordelijk voor nagenoeg de helft van het totale verzuim bij organisaties. Werkbelasting, stress, onduidelijkheid over zijn bijdrage aan de organisatie en pesten (cultuur) zijn de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim.

Vernieuwen
Een duurzaam personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid zijn allemaal sociale innovatie maatregelen om medewerkers gezond langer aan boord te houden en een maatregel van de overheid om het beroep op de sociale voorzieningen in toom te houden. Niet voor niets neemt ook Europa hierin maatregelen, omdat ook zij ziet dat in alle landen het aantal medewerkers met stressklachten waaronder burn-out een enorme aandeel heeft op het gebied van arbeid gerelateerde psychische volksziekten. De gemiddelde verzuimduur van een medewerker met burn-out is ruim één jaar en 30 procent van de instroom in de WIA heeft een psychosociale oorzaak.
Een project voor een duurzaam personeelsbeleid ter vermindering van stress, burn-out en depressieklachten en voor het verminderen van het verloop, heeft een duidelijke businesscase en zal zich eenvoudig terugbetalen.

Sociale innovatie is een heldere businesscase
Uit de Erasmus concurrentie- en Innovatiemonitor blijkt dat technologische innovaties 25% van het innovatie succes bepalen en sociale innovaties 75% voor hun rekening nemen. Sociale innovatie is daarmee een must om je als organisatie te blijven verbeteren. Het is een noodzaak om mensen duurzaam geïnspireerd aan boord te houden voor de overleving van organisaties blijkt uit het onderzoek van McKinsey.
Uit TNO-cijfers van 2014 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, stress ondervinden, een hoger verzuim hebben en relatief vaker een burn-out hebben.

sociale innovatie is zelf aan het roer blijvenCommunicatie en koersvastheid is key voor succes!
Projecten voor het aanpakken van het disfunctioneren van medewerkers door miscommunicatie en slecht leiderschap, leidt tot ruim 22% verbetering van productiviteit blijkt uit onderzoek. Tevreden werknemers hebben een betere werkattitude en genereren tot 38% verbetering door een hogere klanttevredenheid en dragen voor 27% bij aan een hogere omzet. Goede duidelijke communicatie heeft aldus het rapport, een enorme positieve invloed op het verzuim en disfunctioneren van organisaties.
Maatregelen zijn nodig, des te meer omdat het aandeel psychisch verzuim inmiddels gemiddeld boven de 50% is uitgekomen. 50% meer mensen vallen langdurig uit sinds 2001 en blijven gemiddeld 189 arbeidsdagen thuis.

Retentiebeleid hard nodig
Het vast houden van werknemers is steeds meer een uitdaging geworden voor organisaties. Had de babyboomer (1955 en 1964) nog gemiddeld vijf werkgevers in zijn gehele werkzame leven, wisselde generatie X (1965 en 1979) al na 5 a 6 jaar van werkgever. Op dit moment zien grote hiërarchisch georganiseerde organisaties hun Young Professionals (generatie Y 1980 en 2000) al na één jaar vertrekken omdat zij vinden dat ze niet ‘passen’ in deze organisaties. De reden hiervoor is dat hun leef- en denkwijzen totaal niet aansluiten op de bestaande hiërarchische structuren en culturen binnen de meeste grote organisaties. Naast cultuur en leiderschapstechnieken moet ook ICT hierin stappen zetten om deze generatie te faciliteren met beleid rondom het Bring your own device (BYOD), bring your own technology (BYOT), bring your own phone (BYOP) en bring your own PC (BYOPC) mogelijk te maken.

subsidie voor sociale innovatie 2016:
om sociale innovatie voor organisaties mogelijk te maken is er een subsidie mogelijkheid. Lees er meer over via deze link vanaf 14 tot en met 25 november 2016 kan de aanvraag worden ingediend. Deze subsidie is beschikbaar voor organisaties om werknemers te helpen gezond te blijven, of zich tijdig te laten omscholen naar minder zwaar of inspannend werk of om mensen langer en productief aan het werk te houden en stress en burn-out te verminderen.
Een organisatie kan maximaal tienduizend euro krijgen per project, op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt.

Wat kunnen wij voor u betekenen
Heeft u een uitdaging voor een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid of streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.

Tip: kick off voor sociale innovatie
Met het programma Talking About mY Generation kijkt u de documentaire op een professioneel scherm bij u op locatie met de groep beslissers uit uw organisatie onder leiding van een onze coaches. Daarna onderzoeken we onder leiding van ervaren professionals op het vlak van sociale innovatie waar voor de organisatie mogelijkheden liggen op dit gebied. Het doel is om te komen tot de grote lijnen waarmee de organisatie zelf of onder begeleiding van onze professionals een beleid uitzetten om sociale innovatie mogelijk te maken en door te voeren in de organisatie.

Voor meer informatie over de documentaire Talking about mY generation klik hier.