Een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid zijn noodzaak voor het voortbestaan van organisaties.

sociale innovatie burn-out en stress reductieHet aandeel psychosociale arbeidsziekten heeft al jaren de overhand met ruim 50 procent. Steevast op nummer 1 staan depressie klachten.
Daarnaast heeft ruim 20 procent van de werknemers in Nederland last van burn-out verschijnselen. Daarnaast ontbreekt bij ruim 60% van de werknemers het vertrouwen in hun werkgever.

Vernieuwen
Een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, zijn allemaal maatregelen om organisaties en hun medewerkers gezond en langer aan boord te houden. Daarnaast is het van belang om het beroep op de sociale voorzieningen in toom te houden. Niet voor niets neemt ook Europa hierin maatregelen. Over het hele continent neemt het aandeel medewerkers met stressklachten waaronder burn-out toe op het gebied van arbeid-gerelateerde psychische volksziekten. De gemiddelde verzuimduur van een medewerker met burn-out is ruim één jaar en 30 procent van de instroom in de WIA heeft een psychosociale oorzaak. Een project gericht op duurzaam personeelsbeleid ter vermindering van stress, waaronder burn-out en depressieklachten zal zich op deze manier eenvoudig terugbetalen.

ESF subsidie voor 2016
Langdurig overmatige tress bij werknemers vormt een enorme kostenpost. Daarom is er vanaf 19 september tot en met 28 oktober 2016 weer 22 miljoen te verdelen voor projecten op het gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid voor organisaties in Nederland. Zie voor meer informatie de link onderaan deze pagina.

Sociale innovatie is een heldere businesscase
Uit de Erasmus concurrentie- en Innovatiemonitor blijkt dat technologische innovaties 25% van het innovatiesucces bepalen en sociale innovaties 75% voor hun rekening nemen. Sociale innovatie is daarmee een must om als organisatie te blijven verbeteren. Het is een noodzaak om mensen duurzaam geïnspireerd aan boord te houden.
Uit TNO-cijfers van 2014 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, stress ondervinden, een hoger verzuim hebben en relatief vaker een burn-out hebben.

sociale innovatie is zelf aan het roer blijvenCommunicatie en koersvastheid is key!
Projecten gericht op de aanpak van disfunctioneren van medewerkers door miscommunicatie en slecht leiderschap, leidt tot ruim 22% verbetering van productiviteit, zo blijkt uit onderzoek. Tevreden werknemers hebben een betere werkattitude en genereren tot 38% verbetering o.a. door een hogere klanttevredenheid. Dit draagt dan weer voor 27% bij aan een hogere omzet. Dit heeft een enorme positieve invloed op het verzuim van organisaties. Des te meer omdat het aandeel psychisch verzuim inmiddels boven de 50% is uitgekomen. Steeds meer mensen vallen uit en blijven gemiddeld 189 arbeidsdagen thuis.

Retentiebeleid hard nodig
Het vast houden van werknemers is steeds meer een uitdaging geworden. Had de babyboomer (1955 – 1964) gemiddeld vijf werkgevers in zijn gehele werkzame leven, wisselde generatie X (1965 – 1979) al na 5 a 6 jaar van werkgever. Op dit moment zien grote hiërarchische organisaties hun Young Professionals (generatie Y, 1980 – 2000) al na één jaar vertrekken. De reden hiervoor is dat hun leef- en denkwijzen totaal niet aansluiten op de bestaande hiërarchische structuren en culturen binnen de meeste grote organisaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen
Heeft u een uitdaging voor een duurzaam personeelsbeleid, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, of streeft u naar een volhoudbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.

Tip voor sociale innovatie
Met het programma Talking About mY Generation bekijkt u de documentaire bij u op locatie met de groep beslissers uit uw organisatie, onder leiding van een onze coaches. Daarna onderzoekt uw groep, onder leiding van ervaren professionals op het vlak van sociale innovatie, waar voor de organisatie mogelijkheden liggen op dit gebied voor verbetering. Doel is om te komen tot de grote lijnen waarmee de organisatie zelf of met behulp van onze professionals, een beleid uitzetten om sociale innovatie mogelijk te maken en door te voeren in de organisatie.

Voor meer informatie over de documentaire Talking about mY generation klik hier.