Depressie wat is het

Op de vraag depressie wat is het is het goed te weten dat depressie is te verdelen in twee vormen nl;

  1. ontstemdheid en
  2. angst.

Deze laatste vorm de angst wordt meestal veroorzaakt door een traumatische ervaring, zoals bij een postnatale depressie. Depressie wordt volgens de WHO (World Health Organization) de grootste chronische ziekte in onze westerse wereld rond het jaar 2020. Nu al is depressie gestegen naar de tweede plaats vanaf de 4e plaats in het jaar 2000.

Het resultaat van dit alles is dat er 121 miljoen mensen de diagnose ‘depressie’ hebben gekregen. Een veel gehoorde verklaring van depressie, van de medische wereld, is dat er minder hersenactiviteiten in bepaalde gebieden is te meten bij mensen met een depressie. Via allerlei scan apparatuur kan met laten zien dat er iets gebeurt in de hersenen maar of dit alle activiteit is is nog maar de vraag.

Wij zien onze hersenen als een regelkamer voor de rest van je lichaam en meer niet. Een andere theorie voor depressie uit de medische wereld verklaart dat, er mogelijk een genetische belasting is waarbij de chemische balans van serotonine is verstoord. Serotonine zou het stofje zijn wat de communicatie verzorgt tussen de zenuwcellen.

Echter blijkt uit onderzoek dat personen zonder deze erfelijke belasting net zoveel kans hebben om depressief te worden als de belaste groep. Feit is wel dat er door deze theorie in de westerse wereld, voor €10 miljard aan SSR’s (Selective Serotonine heropname remmerss) zoals Prozac, Seroxat, oxazepam, paroxetine, fluoxetine, enz wordt gebruikt. Deze middelen zorgen ervoor dat de aanwezige serotonine langer beschikbaar blijft in de hersenen. Onderzoek wijst ook uit, dat bijna de helft van de patiënten die met een antidepressivum start, al binnen drie maanden stopt met het innemen ervan, dit vanwege de bijwerkingen. Verder onderzoek van de WHO laat geografisch nogal grote verschillen waardoor bovenstaande theorie niet opgaat. Zuid-oost Azie heeft ‘maar’ een percentage van 5% depressie klachten terwijl 80% van deze mensen erfelijk aanleg zou hebben voor depressie.Dit volgens onderzoek van Chiao en Blizinsky van de Northwestern universety medical school in Chicago.

Zij bewezen wel in hun onderzoek, dat sociale aspecten als een hechte gemeenschap van invloed zijn. De ‘a-sociale’ aspecten van afzondering, sociale houvast en eenzaamheid zouden de belangrijkste factoren zijn, die invloed hebben op het ontstaan van een depressie.

Onze behandeling van depressie is erop gericht dat zingeving gekoppeld aan een doel, weer belangrijk worden. Wij medicaliseren niet, maar kijken per cliënt wat nodig is om bovenstaande doelen te bereiken. Altijd vinden wij de oplossing, wij zijn niet voor niets onderdeel van ‘de opening’. Eea kan worden ondersteund met een 90 dagen programma gericht op het krijgen van regelmaat en het opbouwen van zelfacceptatie, wat de cliënt thuis kan doen. Ook het ondersteunen van de cliënt in een gezonde levenstijl m.b.t. voeding en leefgewoontes zijn onderdeel van het behandelprogramma. Gebleken is dat voeding een grotere rol speelt in ons welbevinden dan velen vermoeden.