De manager en burn-out preventie

Waar komt burn-out vandaan en wat is de rol van de manager?

Waarom zijn de manager en burn-out preventie zo nauw met elkaar verbonden?
Waarom raakt het de ene wel en de ander niet, in ogenschijnlijk dezelfde omstandigheden?
Omdat de omstandigheden nooit gelijk zijn.

Er kunnen 1000 medewerkers hetzelfde werk doen. Toch ervaren ze het allemaal op een eigen unieke manier. Logisch: iedereen is uniek en heeft gedurende zijn of haar leven een unieke set ervaringen opgedaan, waaruit overtuigingen, een levensvisie en persoonlijke voorkeuren ontstaan zijn. Ook leer- en ontwikkelingsprocessen zijn uniek. Zo is geen enkele burn-out hetzelfde.

Hoe iemand iets ervaart, is altijd persoonlijk en daar heb je als werkgever geen invloed op. Wat bij de één een glimlach op het gezicht tovert, kan bij de ander in het verkeerde keelgat schieten en tot verzuim leiden.

Ligt dat dan aan de manier waarop je het gezegd hebt? Het kan er best iets mee te maken hebben, maar uiteindelijk heeft iedereen de keuze hoe hij of zij wil reageren op een gebeurtenis. Dit is de sleutel naar een succesvolle preventie van stressgerelateerde klachten.

De manager en burn-out preventieDe sleutel
Medewerkers floreren in een werkomgeving wanneer ze gewaardeerd en gerespecteerd worden. De sleutelwoorden voor samenwerking zijn: vertrouwen, vriendschap, authenticiteit, erkenning, inspiratie en kwaliteit. De organisatie als geheel kan kiezen voor deze kernwaarden. Daarbij is bewustwording van persoonlijke keuzes van belang.

Bewustwording van de eigen keuzes die ieder heeft, maakt veel duidelijk. Maak werknemers bewust van hun keuze over hoe ze met zaken om willen gaan en vooral dat deze keuze bepalend is voor ieders goede gevoel en het energieniveau. Je goed willen voelen bij alles wat je doet is een alles bepalende intentie.

De manager en burn-out preventieOp je plaat
Burn-out is een proces waarbij iemand keihard op z’n plaat gaat. Het is een proces dat pijnlijk en zwaar is. Maar het is ook een proces dat louterend werkt. Wanneer iemand door het proces heen is, voel deze zich vaak als herboren. Er staat een ander mens op, iemand die z’n kracht hervonden heeft en ervaren heeft dat vooral uit een vervelende periode juist iets moois op kan bloeien.

Burn-out heeft dus absoluut nut en biedt mooie kansen om je persoonlijk te ontwikkelen en het biedt de organisatie informatie om sociale innovatie mogelijk te maken!

De kikker die wordt gekookt
Er zijn mensen die al langer niet goed in hun vel zitten, maar voor wie het onmogelijk is om te veranderen. Die stevenen langzaam maar zeker op een persoonlijke crisis af. Je ziet als manager of leidinggevende deze mensen zich steeds meer in de nesten werken maar je kunt ze er niet vandaan houden. Hoe lastig dit ook is, als leidinggevende of manager van een medeweker die destructief zichzelf zo voor de voeten loopt kan je buiten een goed gesprek niet zoveel doen. De medewerker moet zelf het besluit nemen om te willen veranderen anders heeft alle moeite geen enkele zin.

De manager en burn-out preventie
Burn-out is niet voor watjes

Burn-out niet voor watjes?
Iemand met burn-out wordt soms een beetje meewarig bekeken. “Wat sneu!” wordt er gezegd of “Goh, dat had ik niet verwacht van hem of haar”. Stiekem leeft ergens de overtuiging dat burn-out iets is voor watjes. Niets is minder waar.

Juist mensen die burn-out krijgen zijn vaak stevige doorzetters. Het zijn mensen die kunnen volharden in dat wat ze willen bereiken en er voor blijven gaan. Meestal ziet de omgeving wel dat het fout aan het gaan is maar de persoon zelf is nog steeds keihard aan het knokken. Het nut daarvan is dat ieder mens leert door diens ervaringen. We slaan op wat wel en niet werkt en wanneer een manier goed blijkt te werken dan houden we die erin, tot het tegendeel wordt bewezen door een andere ervaring. Zo ontstaan patronen al op jonge leeftijd en ze gaan vaak een leven lang mee.

Waar gaat het fout?
Op enig moment blijken de patronen die al jaren worden gevolgd, in een volgende fase, bijvoorbeeld bij een andere werkgever of in een andere functie, minder succesvol te zijn. Maar omdat het om stevig ingesleten patronen gaat is het vrijwel onmogelijk om ‘zomaar’ te veranderen. Hoewel mensen graag willen veranderen, lukt het vaak niet om een bestaand patroon werkelijk achter zich te laten. Dit is de disbalans die uit kan groeien tot een burn-out. Vanaf de zijlijn is het zo eenvoudig om het allemaal te zien maar midden in het proces in de schoenen van deze persoon is de wereld echt anders. Hulp in de vorm van het tonen van een ander perspectief is de enige weg naar verandering.

De manager en burn-out preventieMensen die volhardend zijn, gaan langer door. Zelfs als er al lang signalen komen dat wat ze doen niet goed voor hen is. Vastzittende schouders, hoofdpijn, regelmatig ruzie met mensen om zich heen, ergernissen over de kinderen, geen plezier meer hebben in zaken die normaal wel fijn zijn. Vaker vermoeid, eerder geïrriteerd, anderen de schuld geven van hun nare gevoel, meer stressgevoelens, geen seks, enz. Dit zijn allemaal typische symptomen van stress of een dreigende burn-out.

Mensen met een burn-out zijn anders
Omdat de meeste mensen met stress of een dreigende burn-out volhardend zijn, gaan ze vaak harder werker en nog beter hun best doen. Zo komen ze in een neerwaartse spiraal terecht en verergert de disbalans. Het is een langzaam proces waarin allerlei signalen worden genegeerd en de medewerker steeds vaster komt te zitten. Dit gaat ten koste van werkplezier, creativiteit, flexibiliteit, mentale balans en lichamelijke gezondheid. De werknemer ervaart steeds minder mogelijkheden om zelf het tij te keren.

De manager en burn-out preventieRespecteer het carrièrepad
Veel verzuim is te wijten aan het niet durven nemen van de volgende stap in iemands carrière. Vaak zitten mensen dan al langere tijd in een functie waarin ze zich niet lekker voelen. Wanneer vooraf duidelijkheid bestaat over de manier waarop werknemer en werkgever uit elkaar kunnen gaan is de eerste stap veel eenvoudiger. Zorg er als manager, leidinggevende of werkgever voor dat er ruimte is voor het bespreken van iemands carrière pad. Ook wanneer dat ‘uit elkaar gaan’ kan betekenen. Wanneer het duidelijk is dat er open en eerlijk kan worden gesproken over de toegevoegde waarde naar elkaar toe, voorkom je als werkgever

Hoe beter je conditie, hoe beter je weerstand
Mensen met een verminderde weerstand kunnen allerlei kwalen krijgen. Ieders unieke persoonlijkheid heeft z’n eigen ‘zwakke plekken’. De een heeft makkelijk hoofdpijn, de anders wordt verkouden. Weer een ander zwikt z’n enkel op het voetbalveld.
Weerstand is het vermogen om te kunnen reageren op alle omstandigheden waarin je terecht komt. Een slechtere conditie zorgt er ook voor dat het moeilijker is om met emoties om te gaan. Disbalans kan ervoor zorgen dat iemand bij het minst of geringste ontroerd raakt of juist uitermate gepikeerd reageert op een kleinigheid.
Alle dingen die iemand kan doen om de weerstand te verbeteren werken preventief voor stress en burn-out, maar bevorderen natuurlijk ook de conditie en het algehele gevoel van wel-zijn. Voeding is daarbij ook belangrijk en kan een wereld van verschil betekenen.

De manager en burn-out preventieWat zijn zoal zaken die belangrijk zijn?
Een goede slaaphygiëne, voldoende rust en regelmaat doen iedereen goed, maar niet iedereen houdt ervan en neemt er de tijd voor. Vooral de jeugd neemt het niet zo nauw en velen feesten door op zondagavond tot in de kleine uurtjes en komen vermoeid op het werk. Het invoeren van glij-tijden om later te beginnen kan een oplossing zijn om dit soort grijs verzuim of disfunctioneren tegen te gaan.

Alles wat je tot je neemt beïnvloedt de fysiologie van het lichaam. Nicotine, wiet, maar ook alcohol, koffie en medicijnen zijn middelen die invloed hebben op de werking van het lichaam. Ook de kwaliteit en de kwantiteit van voeding is belangrijk. Transvetzuren, chemische toevoegingen aan etenswaren en drankjes zijn heel normaal, maar vormen ook een belasting voor het lichaam. Te veel, te weinig, te eenzijdige voeding leveren stress op voor het lijf. Kijk als werkgever of leidinggevende eens mee met je medewerkers en probeer verstandige keuzes te stimuleren.

Reactievermogen
Het lichaam wil graag blaken van gezondheid en geeft onophoudelijk signalen om bij te sturen. Dat begint heel simpel bij honger, dorst, aandrang om naar het toilet te gaan en vermoeidheid. Maar het gaat veel verder dan dat. Heeft iemand teveel aan z’n hoofd, dan is hoofdpijn het gevolg. Neemt iemand teveel verantwoordelijkheid op zich, dan kunnen pijnlijke schouders het gevolg zijn. Tuurt iemand te lang naar een beeldscherm, dan raken ogen vermoeid en ze doen pijn. Wie meer rookt dan zijn longen aankunnen gaat hoesten. Enzovoort, enzovoort. Probeer voorbij de signalen te kijken en het grotere geheel te gaan zien van uitval door verzuim. Vaak is het een opbouwende situatie waarin grote lijnen zijn te herkennen en waarin een goed advies dit proces kan stoppen.

De manager en burn-out preventie

Wanneer subtiele signalen genegeerd worden, dan gaat het lichaam de gradatie opbouwen. Wat bijvoorbeeld normaal tot een griep zou leiden, resulteert in een serieuze longontsteking. Het duurt te lang voor de ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt worden en zo kunnen ze meer schade aanrichten. Dat komt doordat het lichaam zo overbelast is dat het afweersysteem niet adequaat reageert.

Doordat de ernst van de klachten toeneemt, wordt de medewerker gedwongen meer tijd te nemen te herstellen. Maar voor de werkgever betekent dit dus wel meer verzuim.

Doe daarom alles (zie tips) om medewerkers te stimuleren een gezonde balans te bewaren.

Goed nieuws
Gelukkig is daar de ongelooflijke kracht van de geest. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het blijkt dat de geestesgesteldheid van iemand meest bepalend is voor diens gezondheid. Iemand die altijd opgewekt is nu eenmaal minder vaak ziek dan een ‘klager’ die overal een mening over heeft en iets ergens van wil zeggen. Dit zure gedrag maakt je zuur waardoor allerhande klachten boven komen drijven. De manager en burn-out preventie Wie ooit verliefd is geweest weet er alles van. Wie verliefd is heeft een geestesgesteldheid waarmee je het gevoel hebt heel de wereld aan te kunnen. Je bekijkt de wereld door een roze bril en het ziet er allemaal prachtig uit. Jij bent onaantastbaar, niemand krijgt je van je stuk, je weet in elke vezel van je lijf dat het leven mooi is en niets weerhoud je daarvan.
De verliefdheid vult je met levenslust en je energieniveau en weerstand zijn ongekend hoog. Daarom is het zo belangrijk om een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich goed voelen. We raden werkgevers aan om het goede gevoel op de werkplek prioriteit te geven door aandacht te hebben voor sfeer en een klimaat te scheppen waarin ‘fouten’ worden gezien als momenten waarin de organisatie kan verbeteren.

Een goed gevoel is een krachtig preventiemiddel tegen stress en de uitwassen van stress, waar burn-out ook onder valt.

Lees ook Gefeliciteerd met je burn-out  het boek van Marina Schriek vol met voorbeelden en oefeningen waarmee u uw medewerkens kunt helpen.

Bij dit stuk hebben we concrete tips gemaakt, vraag ze hieronder op ze zijn gratis