Conflictsituatie oplossen op het werk besparen veel geld en energie

Conflictsituatie oplossen Een conflictensituatie oplossen is in alle gevallen de beste manier. Conflictsituaties zijn een vorm van disbalans tussen werknemer en werkgever, die leiden tot stress voor alle betrokkenen en kosten altijd geld en negatieve energie. Er is niets mis mee om een afwijkende mening te hebben, maar als je elkaar niet meer kunt vinden in elkaars standpunt en in een situatie belandt dat beide partijen met de hakken in het zand tegenover elkaar blijven staan, dan spreken we van een conflictsituatie.

Hoe gaat het verder
Een conflictsituatie en stress en burn-out zijn maar al te vaak nauw met elkaar verweven, vanwege de hoeveelheid negatieve energie die voortkomt uit een conflict op de werkplek. Hierbij voelt de werknemer zich vaak niet begrepen of ondergewaardeerd door zijn leidinggevende. Terwijl de leidinggevende niet begrijpt waarom de werknemer niet doet wat van hem verlangt wordt en daardoor ook twijfelt aan de oprechte motieven van de werknemer in kwestie. Er is sprake van een beschadigd vertrouwen in elkaar. Dat moet gerepareerd worden om toch weer verder met elkaar te kunnen.
Dat is geen eenvoudige klus, maar een open mind, tijd en het vertrouwen in een goede uitkomst kun je succesvol de conflictsituatie oplossen. Wanneer één van de partijen niet de wil en/of het vertrouwen in een goede afloop heeft, is een terugkeer naar een goede samenwerking vrijwel onmogelijk. Dan is uit elkaar gaan d.m.v. ontslag de enige manier om verder te kunnen.

Succes switch programma
Wij gebruiken voor het herstellen van het vertrouwen hetzelfde model wat ook in burn-out herstel trajecten wordt ingezet. Dit model geeft inzicht in het eigen handelen waardoor er meer begrip komt in elkaars standpunt en het handelen van de ander.
Het komt natuurlijk regelmatig voor dat het vertrouwen in elkaar zover beschadigd is dat partijen afscheid van elkaar moeten nemen. Ook dan kunt u bij de opening | burn-out specialisten terecht voor een gedegen oplossing. Wij werken specifiek samen met juristen die ervaren zijn in mediation én ervaring hebben met het omgaan met overspannen en gestreste cliënten.

De succesformule
Het succes van onze aanpak komt voort uit het gezamenlijk optrekken van de coach, procesbegeleider en juristen en/of fiscalisten met de organisatie en de medewerker. Het niveau maakt niet uit er is altijd voor iedere positie een oplossing te bedenken om op een goede manier uit elkaar te gaan. Immers iedereen wil hetzelfde en dat is zich weer goed voelen en niet bezig zijn met zaken die energie kosten.
Er wordt in onze aanpak niet gewerkt vanuit ‘kampen‘. Alle aandacht gaat uit naar een oplossing die werkt voor alle betrokken partijen, nu en vooral ook in de toekomst.

Ook bij burn-out is outplacement soms een goede oplossing
Soms is herstel uit een burn-out of een ander ziekteverzuim proces alleen mogelijk door uit elkaar te gaan. Hoewel in de wet hiervoor geen oplossing voorhanden zijn, zijn er toch mogelijkheden om het arbeidscontract met elkaar te verbreken tijdens ziekte en een andere richting op te gaan, met behoud van alle rechten en plichten. Soms is dat ook de enige manier om het herstel voor de medewerker en re-integratie in het arbeidsproces voor elkaar te krijgen

Voor meer informatie over conflictbehadeling en mediation kunt u mailen of direct contact opnemen met Leon Brinkers via +31 (0)168 48 1717