conflictbehandeling en mediation

Conflictbehandeling en mediation is alleen succesvol als het accent ligt op het herstellen van het vertrouwen

Conflictbehandeling of mediationConflicten zijn een vorm van disbalans tussen werknemer en werkgever. Ze leiden in de meeste gevallen tot stress voor alle betrokkenen. Het is gezond om niet altijd dezelfde mening te hebben, maar als je elkaar niet meer kunt vinden en in een situatie belandt dat beide partijen met de hakken in het zand tegenover elkaar blijven staan, dan spreken we van een conflictsituatie.

Scenario; burn-out en een arbeidsconflict
Een conflictsituatie en burn-out zijn maar al te vaak nauw met elkaar verweven. Vaak loopt het bij de werknemer al een tijdje niet lekker waardoor deze fouten, scherpte mist en niet meer performd zoals je van deze werkgever gewend was. Daarna volgt er vaak een gesprek waarbij afgesproken wordt dat de werknemer zich zal verbeteren. Vaak zit zo’n werknemer dan al in een burn-out en door te overcompenseren lukt het hem om niet te ver weg te zakken. De fouten en het disfunctioneren loopt op en er volgt een waarschuwing of iets dergelijks. De werknemer kan het vervolgens niet meer bolwerken en uiteindelijk komt dan toch de man met de hamer en een burn-out is een feit met een ziekmelding tot gevolg.
Voor de werkgever en de bedrijfsarts is er dan sprake van een arbeidsconflict en ligt daar de focus op bij herstel of vertrek van de werknemer. Maar vanwege de burn-out kan de werknemer maar moeizaam meewerken aan bijvoorbeeld het maken van het plan van aanpak UWV en wordt dat gezien als het opstoken van het arbeidsconflict. De burn-out krijgt vaak geen aandacht en herstel is vaak dan onmogelijk. Het is het kip en het ei principe waar het vaak volledig mis gaat.

Een ander scenario is er een waarbij de werknemer zich niet begrepen of ondergewaardeerd voelt door zijn leidinggevende. Terwijl de betrokkenen aan werkgeverszijde, twijfelen aan de oprechte motieven van de werknemer in kwestie. Er is dan sprake van een beschadigd vertrouwen in elkaar. Dat moet gerepareerd worden, om toch verder met elkaar te kunnen. Dat opbouwen van het vertrouwen, is geen eenvoudige klus, waar een open mind, tijd en het vertrouwen in een goede uitkomst voor nodig zijn om succesvol uit de conflictsituatie te kunnen komen.

Onze oplossing
Wij gebruiken voor het herstellen van het vertrouwen hetzelfde model wat ook in burn-out herstel trajecten wordt ingezet. Dit model het succes switch programma, geeft inzicht in het eigen handelen van de werknemer, waardoor er meer begrip komt in elkaars standpunt en het handelen van vaak de direct leidinggevende aan de andere kant.
Het komt natuurlijk ook voor dat het vertrouwen in elkaar zover beschadigd is dat partijen afscheid van elkaar moeten nemen. Ook dan kunt u bij de opening terecht om een goed oplossing op papier te krijgen. Wij werken specifiek samen met juristen die ervaren zijn in mediation én ervaring hebben met het omgaan met gestreste of overspannen cliënten.

Voor meer informatie over conflictbehandeling en mediation bij een arbeidsconflict kunt u contact opnemen met Leon Brinkers via mail of bellen met +31 (0)168 48 1717.