Werknemers met schulden laten hogere ziekteverzuimcijfers zien! Werknemers met financiële problemen hebben vaker last van spanningsklachten en stress. Ze melden zich gemiddeld vaker ziek en de schulden beïnvloeden vaak de werkprestaties. Vier op de vijf organisaties heeft te maken met de financiële problemen van hun werknemers.. Gemiddeld gaat het om een schuldenlast van €30.000, U kunt zich voorstellen wat zo’n schuld met deze medewerkers doet. De symptomen van werknemers met schulden zijn verschillend. Ze melden zich vaker ziek vaak met spanningsklachten zoals hoofdpijn, migraine en maag- darmklachten. Ze hebben vaak last van concentratieproblemen bij hun werk, maar ook destructief gedrag komt veelvuldig voor. Denk daarbij aan fraude of diefstal, dit zijn meestal aanwijzingen voor

close

Werknemers met schulden laten hogere ziekteverzuimcijfers zien! Werknemers met financiële problemen hebben vaker last van spanningsklachten en stress. Ze melden zich gemiddeld vaker ziek en de schulden beïnvloeden vaak de werkprestaties. Vier op de vijf organisaties heeft te maken met de financiële problemen van hun werknemers.. Gemiddeld gaat het om een schuldenlast van €30.000, U kunt zich voorstellen wat zo’n schuld met deze medewerkers doet. De symptomen van werknemers met schulden zijn verschillend. Ze melden zich vaker ziek vaak met spanningsklachten zoals hoofdpijn, migraine en maag- darmklachten. Ze hebben vaak last van concentratieproblemen bij hun werk, maar ook destructief gedrag komt veelvuldig voor. Denk daarbij aan fraude of diefstal, dit zijn meestal aanwijzingen voor

Read more

Duurzame inzetbaarheid; Burn-outklachten zijn te hoog! Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers verdient zich terug via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap. Dat is duurzame inzetbaarheid. Het is gewoon veel aangenamer om leiding te geven met duurzame inzetbaarheid in het achterhoofd. Duurzame inzetbaarheid kost niet altijd geld! Vaak denken managers dat investeren in duurzame inzetbaarheid vooral geld kost. Toch is dat niet altijd zo. Natuurlijk moet er een slag worden gemaakt en daar moet goed over worden nagedacht. En misschien moet er wat bijgespijkerd worden bij de leidinggevende om signalen van stress en of burn-outklachten vroegtijdig te leren ontdekken. Maar dat

close

Duurzame inzetbaarheid; Burn-outklachten zijn te hoog! Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers verdient zich terug via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap. Dat is duurzame inzetbaarheid. Het is gewoon veel aangenamer om leiding te geven met duurzame inzetbaarheid in het achterhoofd. Duurzame inzetbaarheid kost niet altijd geld! Vaak denken managers dat investeren in duurzame inzetbaarheid vooral geld kost. Toch is dat niet altijd zo. Natuurlijk moet er een slag worden gemaakt en daar moet goed over worden nagedacht. En misschien moet er wat bijgespijkerd worden bij de leidinggevende om signalen van stress en of burn-outklachten vroegtijdig te leren ontdekken. Maar dat

Read more

Imagoschade voor Aldi Aldi in het nieuws (12/11/2012)  nu met een verhaal waarbij de bedrijfsarts Edwin Sijtsma, na twee jaar tegen de stroom in gezwommen te hebben zijn doktersjas aan de wilgen heeft gehangen voor Aldi. Al jaren wordt de Imagoschade groter door alle berichten die naar buiten komen over arbeidsconflicten en gezeur rondom het niet nakomen van afspraken. De bonden zijn er al jaren mee bezig en de stroom negativiteit lijkt niet op te houden. In 2010 interviewde de bonden nog ruim 200 medewerkers van Aldi waarbij het meest schrijnende was dat 70% van de medewerkers aangaf niet in hun pauzes naar buiten te mogen!? Stress en burn-out zijn aan de

close

Imagoschade voor Aldi Aldi in het nieuws (12/11/2012)  nu met een verhaal waarbij de bedrijfsarts Edwin Sijtsma, na twee jaar tegen de stroom in gezwommen te hebben zijn doktersjas aan de wilgen heeft gehangen voor Aldi. Al jaren wordt de Imagoschade groter door alle berichten die naar buiten komen over arbeidsconflicten en gezeur rondom het niet nakomen van afspraken. De bonden zijn er al jaren mee bezig en de stroom negativiteit lijkt niet op te houden. In 2010 interviewde de bonden nog ruim 200 medewerkers van Aldi waarbij het meest schrijnende was dat 70% van de medewerkers aangaf niet in hun pauzes naar buiten te mogen!? Stress en burn-out zijn aan de

Read more

Poortwachter fouten! De verzekeringsarts van het UWV keurt steeds vaker trajecten af van zieke medewerkers rondom re-integratie en belastbaarheid van de zieke werknemer. Wat de bedrijfsarts ook voorschrijft, u als werkgever bent en blijft eindverantwoordelijk. In de rapporten van het UWV rondom Poortwachter fouten zijn een aantal zaken die regelmatig terugkeren. Hieronder acht Poortwachter fouten die het UWV het meest rapporteert; Interventie door de werkgever of de bedrijfsarts heeft te lang geduurd. Re-integratie binnen de organisatie is niet voldoende benut Scholing- of opleidingsmogelijkheden voor re-integratie zijn onvolledig benut Mogelijkheden van re-integratie buiten de organisatie zijn niet volledig onderzocht Het traject is niet optimaal gemanaged (case management) Te weinig verantwoording genomen voor

close

Poortwachter fouten! De verzekeringsarts van het UWV keurt steeds vaker trajecten af van zieke medewerkers rondom re-integratie en belastbaarheid van de zieke werknemer. Wat de bedrijfsarts ook voorschrijft, u als werkgever bent en blijft eindverantwoordelijk. In de rapporten van het UWV rondom Poortwachter fouten zijn een aantal zaken die regelmatig terugkeren. Hieronder acht Poortwachter fouten die het UWV het meest rapporteert; Interventie door de werkgever of de bedrijfsarts heeft te lang geduurd. Re-integratie binnen de organisatie is niet voldoende benut Scholing- of opleidingsmogelijkheden voor re-integratie zijn onvolledig benut Mogelijkheden van re-integratie buiten de organisatie zijn niet volledig onderzocht Het traject is niet optimaal gemanaged (case management) Te weinig verantwoording genomen voor

Read more

openheid over burn-out! Schade 500 miljoen! Steeds meer organisaties melden dat zij te maken hebben met een werknemers met burn-out. Het laatste bekende slachtoffer is de  nieuwe topman van Akzo Nobel Ton Būchner, 47 jaar. Na de bekendmaking strafte de financiële wereld Akzo Nobel af met een 4,5% afwaardering van de aandelen ten grote van 500 miljoen euro. Steeds meer verhalen komen in de media met openheid over burn-out dat zelfs grote beurs genoteerde organisaties melden dan hun top te maken heeft met burn-out klachten. Zo melde Lloyds bank vorig jaar (2011) dat hun topman Antonio Horta-Osorio thuis zat met spanningsklachten. Inmiddels zit hij weer terug op zijn plaats maar dat

close

openheid over burn-out! Schade 500 miljoen! Steeds meer organisaties melden dat zij te maken hebben met een werknemers met burn-out. Het laatste bekende slachtoffer is de  nieuwe topman van Akzo Nobel Ton Būchner, 47 jaar. Na de bekendmaking strafte de financiële wereld Akzo Nobel af met een 4,5% afwaardering van de aandelen ten grote van 500 miljoen euro. Steeds meer verhalen komen in de media met openheid over burn-out dat zelfs grote beurs genoteerde organisaties melden dan hun top te maken heeft met burn-out klachten. Zo melde Lloyds bank vorig jaar (2011) dat hun topman Antonio Horta-Osorio thuis zat met spanningsklachten. Inmiddels zit hij weer terug op zijn plaats maar dat

Read more

burn-out schadevergoeding helpt niemand! Half juni kwam in het nieuws dat aan een accountant met burn-out een schadevergoeding toegekend is van maar liefst €370.000. burn-out schadevergoeding; Niet gescoord Groot nieuws en de achtergrondartikelen vliegen ons om de oren. Maar wát wordt de plank enorm misgeslagen! Oude spreekwoorden bevatten nog steeds veel waarheid: ‘waar er twee vechten, hebben er twee schuld’ en ‘twee honden vechten om een been, de derde gaat er snel mee heen’. Door de uitspraak van de rechter wordt gesuggereerd dat de werkgever zich abominabel gedragen heeft en dat de werknemer daar het slachtoffer van is. Is dat ook werkelijk zo? Ik zie het anders. burn-out schadevergoeding is als

close

burn-out schadevergoeding helpt niemand! Half juni kwam in het nieuws dat aan een accountant met burn-out een schadevergoeding toegekend is van maar liefst €370.000. burn-out schadevergoeding; Niet gescoord Groot nieuws en de achtergrondartikelen vliegen ons om de oren. Maar wát wordt de plank enorm misgeslagen! Oude spreekwoorden bevatten nog steeds veel waarheid: ‘waar er twee vechten, hebben er twee schuld’ en ‘twee honden vechten om een been, de derde gaat er snel mee heen’. Door de uitspraak van de rechter wordt gesuggereerd dat de werkgever zich abominabel gedragen heeft en dat de werknemer daar het slachtoffer van is. Is dat ook werkelijk zo? Ik zie het anders. burn-out schadevergoeding is als

Read more

HRM en social media bij W&S Met meer dan een miljoen Belgen op LinkedIn is de HRM’er nog steeds overtuigd van  social media. 78% van de HRM directeuren vindt dat sociale media geen efficiënt instrument is bij rekrutering. En zij zijn nog steeds niet overtuigd van de meerwaarde van sociale media. Human resource Management  heeft het moeilijk met het grote aantal kandidaten  dat op sociale media zoals LinkedIn beschikbaar is en de enorme hoop reacties die op hen afkomt bij werving en selectie. Qua kostprijs en tijdsgebruik kan het interessant zijn om een beroep te doen op een rekruteringsbureau omdat zij een preselectie uitvoert zo stelden de HRM directeuren. sociale media bij

close

HRM en social media bij W&S Met meer dan een miljoen Belgen op LinkedIn is de HRM’er nog steeds overtuigd van  social media. 78% van de HRM directeuren vindt dat sociale media geen efficiënt instrument is bij rekrutering. En zij zijn nog steeds niet overtuigd van de meerwaarde van sociale media. Human resource Management  heeft het moeilijk met het grote aantal kandidaten  dat op sociale media zoals LinkedIn beschikbaar is en de enorme hoop reacties die op hen afkomt bij werving en selectie. Qua kostprijs en tijdsgebruik kan het interessant zijn om een beroep te doen op een rekruteringsbureau omdat zij een preselectie uitvoert zo stelden de HRM directeuren. sociale media bij

Read more

ZZP’ers hebben voortaan bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming als de werknemers in dienst van de organisatie. Dit heeft de Hoge Raad op 23 maart 2012 uitgesproken in een zaak die was aangespannen door een ZZP’er die bij een bedrijfsongeval zijn been verloor. Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’ers zal hetzelfde worden als voor eigen personeel. Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’ers kan nadelig worden voor veel organisaties Door deze uitspraak verandert er nogal wat voor organisaties. Hierdoor kunnen zij voortaan aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade bij ZZP’ers. Door deze uitspraak zullen veiligheidsmaatregelen net als bij vast personeel gaan gelden voor ZZP’ers. Een voorwaarde zo stelt de Hoge Raad is dat de werkzaamheden van de ZZP’er ook door eigen

close

ZZP’ers hebben voortaan bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming als de werknemers in dienst van de organisatie. Dit heeft de Hoge Raad op 23 maart 2012 uitgesproken in een zaak die was aangespannen door een ZZP’er die bij een bedrijfsongeval zijn been verloor. Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’ers zal hetzelfde worden als voor eigen personeel. Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’ers kan nadelig worden voor veel organisaties Door deze uitspraak verandert er nogal wat voor organisaties. Hierdoor kunnen zij voortaan aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade bij ZZP’ers. Door deze uitspraak zullen veiligheidsmaatregelen net als bij vast personeel gaan gelden voor ZZP’ers. Een voorwaarde zo stelt de Hoge Raad is dat de werkzaamheden van de ZZP’er ook door eigen

Read more

Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener nu eigenlijk? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld met de werkgever.  Immers de arboarts of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever. De rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener is vastgelegd in de wet Poortwachter. de regels en de rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener de regels over wat wel en niet mag zijn helder. Hiervoor zijn een aantal codes en regels

close

Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener nu eigenlijk? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld met de werkgever.  Immers de arboarts of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever. De rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener is vastgelegd in de wet Poortwachter. de regels en de rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener de regels over wat wel en niet mag zijn helder. Hiervoor zijn een aantal codes en regels

Read more

Er gaat veel veranderen in de schuldhulpverlening Met ingang van 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking, met uitzondering van de artikelen 5 (moratorium) en 11 (basisbankrekening) dat is te lezen in het staatsblad dat net gepubliceerd is. De NVVK de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren is verheugd met dit bericht, aangezien inwerkingtreding per 1 januari 2013 tot voor kort ook een optie was. De NVVK kijkt al enige tijd uit naar deze wettelijke basis voor de schuldhulpverlening. Werk aan de winkel Zijn de gemeentes er ook klaar voor, want voor hun komt er nu een hoop werk aan. Wij hopen dat gemeentes preventief ook nog wat

close

Er gaat veel veranderen in de schuldhulpverlening Met ingang van 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking, met uitzondering van de artikelen 5 (moratorium) en 11 (basisbankrekening) dat is te lezen in het staatsblad dat net gepubliceerd is. De NVVK de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren is verheugd met dit bericht, aangezien inwerkingtreding per 1 januari 2013 tot voor kort ook een optie was. De NVVK kijkt al enige tijd uit naar deze wettelijke basis voor de schuldhulpverlening. Werk aan de winkel Zijn de gemeentes er ook klaar voor, want voor hun komt er nu een hoop werk aan. Wij hopen dat gemeentes preventief ook nog wat

Read more