Tips om het vakantiegevoel vast te houden en te zorgen dat je niet in je oude routine en de sleur terecht komt van alledag met stress en een mogelijke burn-out als resultaat. Boek een stoelmassage of ga langs een van de vele massagepraktijken en laat je masseren. Terwijl je heerlijk ontspant kun je de mooie beelden van je vakantie nog eens voor je geestesoog laten passeren. Maak van alle foto’s meteen een fotoboek en schrijf er indrukken bij. Je kunt dit online doen bij een van de vele aanbieders van fotoboeken of doe het op je eigen PC. Je beleeft zoveel plezier aan de foto’s dat je even weer op vakantie

close

Tips om het vakantiegevoel vast te houden en te zorgen dat je niet in je oude routine en de sleur terecht komt van alledag met stress en een mogelijke burn-out als resultaat. Boek een stoelmassage of ga langs een van de vele massagepraktijken en laat je masseren. Terwijl je heerlijk ontspant kun je de mooie beelden van je vakantie nog eens voor je geestesoog laten passeren. Maak van alle foto’s meteen een fotoboek en schrijf er indrukken bij. Je kunt dit online doen bij een van de vele aanbieders van fotoboeken of doe het op je eigen PC. Je beleeft zoveel plezier aan de foto’s dat je even weer op vakantie

Read more

Posted in Burnout

Burn-out en de daaruit voortvloeiende kosten vanwege uitval en vervanging, worden vaak alleen maar als negatief ervaren, maar er zijn ook voordelen van een burn-out. Het liefst willen zowel werkgever als werknemer dat deze periode zo snel mogelijk voorbij gaat. Dan is daarna alles weer ‘bij het oude’ en zo pakken we de draad dan weer op. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de burn-out inderdaad alleen maar geld kost en verder niets oplevert. Het kan ook anders. Wat betekent een burn-out voor een medewerker? Het werkt verhelderend. Zoals je tot nu toe bezig was, werkt duidelijk genoeg niet. Nu kun je er niet meer onderuit: je moet nieuwe paden ontdekken die

close

Burn-out en de daaruit voortvloeiende kosten vanwege uitval en vervanging, worden vaak alleen maar als negatief ervaren, maar er zijn ook voordelen van een burn-out. Het liefst willen zowel werkgever als werknemer dat deze periode zo snel mogelijk voorbij gaat. Dan is daarna alles weer ‘bij het oude’ en zo pakken we de draad dan weer op. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de burn-out inderdaad alleen maar geld kost en verder niets oplevert. Het kan ook anders. Wat betekent een burn-out voor een medewerker? Het werkt verhelderend. Zoals je tot nu toe bezig was, werkt duidelijk genoeg niet. Nu kun je er niet meer onderuit: je moet nieuwe paden ontdekken die

Read more

Vermoeid of burn-out na vakantie, je bent zeker niet de enige. Je denkt na een vakantie uitgerust te zijn, maar het ontstaan van een burn-out tijdens het gewone werkritme van iedere dag komt procentueel minder vaak voor dan na een rustperiode zoals een vakantie. Ook veel andere stress gerelateerde ziektes zoals hartklachten, angst en paniekaanvallen, depressie of overspannenheid komen vaker tijdens of net na een vakantie periode voor. De reden hiervoor is dat na de inspanning van het werkritme er een ontspanning komt door de vakantie waardoor het lichaam allerlei stofjes niet meer hoeft aan te maken om klachten te onderdrukken en deze periode gaat gebruiken om te herstellen. Het lichaam neemt het dan even

close

Vermoeid of burn-out na vakantie, je bent zeker niet de enige. Je denkt na een vakantie uitgerust te zijn, maar het ontstaan van een burn-out tijdens het gewone werkritme van iedere dag komt procentueel minder vaak voor dan na een rustperiode zoals een vakantie. Ook veel andere stress gerelateerde ziektes zoals hartklachten, angst en paniekaanvallen, depressie of overspannenheid komen vaker tijdens of net na een vakantie periode voor. De reden hiervoor is dat na de inspanning van het werkritme er een ontspanning komt door de vakantie waardoor het lichaam allerlei stofjes niet meer hoeft aan te maken om klachten te onderdrukken en deze periode gaat gebruiken om te herstellen. Het lichaam neemt het dan even

Read more

Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

close

Richtlijn burn-out arbo dienstverlening bedrijfsarts in volgorde Wat is de Rol van de bedrijfsarts of arbodienstverlener? Door vragen van onze cliënten en ophef over de uitzending van Zembla over de rol van de arbodienstverleners, is er nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag worden gedeeld tussen werkgever, werknemer, behandelaar en de bedrijfsarts. Immers de Arboarts (oude naam) of bedrijfsarts maar ook de arbodienstverlener is gebonden aan regels over welke informatie er wel en niet mag worden gewisseld met de werkgever over de werknemer. De rol van de bedrijfsarts is vastgelegd in de wet Poortwachter. Overigens zit er een belangrijk verschil tussen een arboarts en de bedrijfsarts omdat alleen deze laatste bevoegd is een consult

Read more

Posted in Burnout

Check je Werkstress een heldere businesscase. Burn-out, is niet voor watjes! Dinsdag 13 mei lanceerde minister Asscher de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ over de gevaren en gevolgen van werkstress. Het blijkt dat ruim 40% van de werknemers vindt dat het werk mentaal te belastend is en 25% geeft aan continu onder hoge tijdsdruk te werken. Het gevolg hiervan is dat gemiddeld over alle sectoren heen 31% van het verzuim door werkstress wordt veroorzaakt. Daarmee is ‘Check je Werkstress’ een heldere businesscase voor alle organisaties. Risicogroepen met een aandeel van meer dan 50% voor stressgerelateerd verzuim zitten in sectoren zoals het onderwijs, gezondheidszorg en financiële instellingen. Vooral organisaties waar veel op HBO plus

close

Check je Werkstress een heldere businesscase. Burn-out, is niet voor watjes! Dinsdag 13 mei lanceerde minister Asscher de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ over de gevaren en gevolgen van werkstress. Het blijkt dat ruim 40% van de werknemers vindt dat het werk mentaal te belastend is en 25% geeft aan continu onder hoge tijdsdruk te werken. Het gevolg hiervan is dat gemiddeld over alle sectoren heen 31% van het verzuim door werkstress wordt veroorzaakt. Daarmee is ‘Check je Werkstress’ een heldere businesscase voor alle organisaties. Risicogroepen met een aandeel van meer dan 50% voor stressgerelateerd verzuim zitten in sectoren zoals het onderwijs, gezondheidszorg en financiële instellingen. Vooral organisaties waar veel op HBO plus

Read more

Belgen pakken burn-out groots aan door een onderzoek te laten doen naar de oorzaken, het gevolg en de preventie van burn-out Uit een studie uit 2010, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in België, is naar voren gekomen dat burn-out klachten veel vaker voorkomen bij hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen dan in anders sectoren. 30% van de Belgische intensivisten (artsen gespecialiseerd in intensieve zorg) kampt met burn-out klachten. Een studie naar de werkomstandigheden van verpleegkundigen in 12 Europese landen in de periode 2009-2011 liet al zien dat 25% van de verpleegkundigen last van burn-out klachten heeft. Deze resultaten geven aan dat er iets moet gebeuren om ongelukken

close

Belgen pakken burn-out groots aan door een onderzoek te laten doen naar de oorzaken, het gevolg en de preventie van burn-out Uit een studie uit 2010, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in België, is naar voren gekomen dat burn-out klachten veel vaker voorkomen bij hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen dan in anders sectoren. 30% van de Belgische intensivisten (artsen gespecialiseerd in intensieve zorg) kampt met burn-out klachten. Een studie naar de werkomstandigheden van verpleegkundigen in 12 Europese landen in de periode 2009-2011 liet al zien dat 25% van de verpleegkundigen last van burn-out klachten heeft. Deze resultaten geven aan dat er iets moet gebeuren om ongelukken

Read more

“Burn-out rijst de pan uit” zegt de president van Europa Herman Van Rompuy Tijdens de 19de editie van de ‘Onderneming van het Jaar’-award uitreiking op dinsdag 8 oktober 2013 in Brussel waarschuwde de nieuwe president van Europa, Herman Van Rompuy, dat het fenomeen burn-out de pan uit rijst. Veel bedrijven gaven hem te kennen dat meer dan 5% van hun werknemers thuis zit met een burn-out of andere stress-gerelateerde klachten. Afhankelijk van de sector schommelen de resultaten. Banken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, ICT bedrijven en consultants worden het ergste getroffen. Maar ook farmaceutische bedrijven worden steeds harder getroffen. Herman Van Rompuy gaf dit aan voordat hij de prijs overhandigde aan de Willemen

close

“Burn-out rijst de pan uit” zegt de president van Europa Herman Van Rompuy Tijdens de 19de editie van de ‘Onderneming van het Jaar’-award uitreiking op dinsdag 8 oktober 2013 in Brussel waarschuwde de nieuwe president van Europa, Herman Van Rompuy, dat het fenomeen burn-out de pan uit rijst. Veel bedrijven gaven hem te kennen dat meer dan 5% van hun werknemers thuis zit met een burn-out of andere stress-gerelateerde klachten. Afhankelijk van de sector schommelen de resultaten. Banken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, ICT bedrijven en consultants worden het ergste getroffen. Maar ook farmaceutische bedrijven worden steeds harder getroffen. Herman Van Rompuy gaf dit aan voordat hij de prijs overhandigde aan de Willemen

Read more

Oorzaken van burn-out gaan verder dan alleen in het werk. De laatste tijd verschenen veel berichten in de pers over een onderzoek van TNO, dat aantoonde dat jonge, laag opgeleide werknemers steeds vaker last krijgen van burn-outklachten. In de leeftijdsgroep van 26 t/m 30 jaar heeft één op de zes laagopgeleide werknemers last van burn-outklachten. Het gemiddelde voor deze leeftijdsgroep is één op de acht werknemers. Oorzaken van burn-out en werkdruk Burn-out blijkt geen typische aandoening voor werknemers met ‘psychisch zwaar werk of voor de  hoogopgeleiden. Uit het onderzoek komt naar voren dat juist jongeren met een lage opleiding of geen opleiding tot de risicogroep voor burn-out behoren. Bij laagopgeleiden met

close

Oorzaken van burn-out gaan verder dan alleen in het werk. De laatste tijd verschenen veel berichten in de pers over een onderzoek van TNO, dat aantoonde dat jonge, laag opgeleide werknemers steeds vaker last krijgen van burn-outklachten. In de leeftijdsgroep van 26 t/m 30 jaar heeft één op de zes laagopgeleide werknemers last van burn-outklachten. Het gemiddelde voor deze leeftijdsgroep is één op de acht werknemers. Oorzaken van burn-out en werkdruk Burn-out blijkt geen typische aandoening voor werknemers met ‘psychisch zwaar werk of voor de  hoogopgeleiden. Uit het onderzoek komt naar voren dat juist jongeren met een lage opleiding of geen opleiding tot de risicogroep voor burn-out behoren. Bij laagopgeleiden met

Read more

Bibliotherapie een zeer oude therapie vorm! Bibliotherapie maakt gebruik van (zelfhulp)boeken als instrument om met name psychische klachten te behandelen of te verminderen. Deze methode is goedkoop en succesvol als er naast het opdoen van kennis een vangnet is om vragen te stellen en onderwerpen verder uit te diepen. Er wordt inmiddels veel onderzoek gedaan naar de effecten van de therapeutische waarden van bibliotherapie en deze zijn bijzonder goed te noemen. In Groot-Brittannië werken de geestelijke gezondheidszorg en bibliotheken samen en hebben een aantal titels voor de meest uiteenlopende klachten onder de noemer ‘Books on Prescription‘ door het lezen van boeken kun je vaak sneller gevoelens en gedrag veranderen als bij

close

Bibliotherapie een zeer oude therapie vorm! Bibliotherapie maakt gebruik van (zelfhulp)boeken als instrument om met name psychische klachten te behandelen of te verminderen. Deze methode is goedkoop en succesvol als er naast het opdoen van kennis een vangnet is om vragen te stellen en onderwerpen verder uit te diepen. Er wordt inmiddels veel onderzoek gedaan naar de effecten van de therapeutische waarden van bibliotherapie en deze zijn bijzonder goed te noemen. In Groot-Brittannië werken de geestelijke gezondheidszorg en bibliotheken samen en hebben een aantal titels voor de meest uiteenlopende klachten onder de noemer ‘Books on Prescription‘ door het lezen van boeken kun je vaak sneller gevoelens en gedrag veranderen als bij

Read more

Posted in Burnout, Stress

Burn-out symptomen, of wat is burn-out? Burn-out symptomen worden vaak beschreven in drie stadia van uitputting, tot het verloren geloof in jezelf, of het ontbreken van zelfvertrouwen in je eigen kunnen. we spreken over twee zaken die altijd voorkomen en één symptoom wat vaak voorkomt. De symptomen zijn: 1.Het ontbreken van zelfvertrouwen, alles lijkt moeilijk en zaken die voorheen tot je gewone routine behoorden, vormen nu een berg waar je tegen op kijkt. 2.Uitzichtloosheid, wat zich kenmerkt doordat er voor een hele hoop zaken geen oplossing lijkt te zijn. De persoon zit vaak letterlijk met de handen in het haar. 3.Vermoeidheid, hoewel dit niet bij iedereen voorkomt is dit toch een veel gehoorde klacht. Hoe komt

close

Burn-out symptomen, of wat is burn-out? Burn-out symptomen worden vaak beschreven in drie stadia van uitputting, tot het verloren geloof in jezelf, of het ontbreken van zelfvertrouwen in je eigen kunnen. we spreken over twee zaken die altijd voorkomen en één symptoom wat vaak voorkomt. De symptomen zijn: 1.Het ontbreken van zelfvertrouwen, alles lijkt moeilijk en zaken die voorheen tot je gewone routine behoorden, vormen nu een berg waar je tegen op kijkt. 2.Uitzichtloosheid, wat zich kenmerkt doordat er voor een hele hoop zaken geen oplossing lijkt te zijn. De persoon zit vaak letterlijk met de handen in het haar. 3.Vermoeidheid, hoewel dit niet bij iedereen voorkomt is dit toch een veel gehoorde klacht. Hoe komt

Read more

Posted in Burnout