Burnout depressie verzuimkosten berekening

Burnout depressie verzuimkosten berekening

Met onze aanpak bespaart U minimaal 38.861** per medewerker, per burn-out verzuim gebeurtenis.

De verzuimkosten voor een MBO+ medewerker met drie jaar werkervaring is  € 51.597 (zie onder), gemiddeld per burn-out geval via de reguliere ARBO dienstverleners. Gemiddeld is de medewerker 189 dagen* afwezig.

“Het lijkt erop dat de Arbodienstverleners steeds minder vat hebben op psychisch verzuim en de verzuimduur alleen maar verder dreigt op te lopen.” Daarom hebben wij deze burn-out depressie verzuimkosten berekening gemaakt om inzichtelijk te maken wat een enorme kostenpost dit is.
Er zijn plannen om psychisch verzuim niet meer op te nemen in de arbodienstverlening vanwege de te hoge kosten en het geringe resultaat….

Psychologische klachten zijn verantwoordelijk voor 30% van de instroom in de WIA
(Werknemers die langer dan 2 jaar ziek thuis zitten onder de Poortwachters regeling. U blijft gedurende 10 jaar verantwoordelijk als u eigen risico drager bent! (IVA en WGA regeling)

burnout depressie verzuimkosten berekeningWaar gaat het fout?
De reden voor het oplopen van de verzuimduur is o.a. de ‘professionele’ afstand die hulpverleners geleerd hebben toe te passen en de arbo regelgeving.  In onze benadering van ziekte en speciaal bij burnout, stress en depressie is er ‘zijn’ voor onze client en hem of haar een ander beeld laten zien. Burn-out is een focus probleem wat met een ander inzicht is te verhelpen. Door het altijd te ‘zijn’ voor onze client zijn wij altijd weer in staat om hem of haar verder te helpen. De medewerker een fan nodig om verder te komen en deze fan te gebruiken om te leren weer fan van zich zelf te worden.

Onze werkwijze laat zien dat wij een besparing realiseren van gemiddeld  €38.861* per medewerker per burn-out verzuim gebeurtenis.
De kosten van onze dienstverlening heeft u vaak al binnen enkele dagen verdiend.

*De kosten van het niet productief zijn, zijn door de uitval en het werk wat niet wordt gedaan zijn niet in deze berekening meegenomen waardoor de werkelijke kosten vele malen hoger zijn en de terug verdientijd (payback) van het verzuim veel lager.

burnout depressie verzuimkosten berekening

Voordelen van werken met ‘de opening’

– Eėn op ėėn dienstverlening naar uw medewerker
– Enorme besparing op uw verzuimkosten
– Altijd de beste oplossing voor uw medewerker en uw organisatie
– Eerlijke communicatie richting uw organisatie
– Directe toegang voor werkgevers met de behandelaar
– ‘Openingen’ in hoofdpijndossiers
– Vraagbaak voor HRM in psychologische vraagstukken

burnout depressie verzuimkosten berekening

onze methode

Onze aanpak is anders wij heten niet voor niets ‘de opening’. Wij vinden altijd dat wat nodig is voor uw medewerker om zijn of haar klachten achter zich te laten. We doen dit snel, met direct resultaat en onze methode geeft een duurzame oplossing met blijvend resultaat. Het toepassen van wat wij uw client leren is altijd en overal op van toepassing. Een weg terug naar de oude patronen is niet meer mogelijk. Hierdoor is onze methode meer een ‘burn-out training’ of ‘burn-out cursus’ dan hulpverlening voor uw medewerker.
Voor meer informatie kunt u ons hier bereiken of vraag hier uw ziekteverzuim tips op. Ons werk is mensenwerk. De ‘klik’ is erg belangrijk voor het slagen van dienstverlening, daarom kunt uw medewerker kennis met ons maken tegen een lage investering. Klik hier voor meer informatie. Uw medewerker gaat vaak door een proces van zijn of haar ziekte. Dit proces is nodig om de weerstand van het ‘oude denken’ los te laten en is bij niemand hetzelfde.

TIP: wilt inzicht en zelf aan de slag met uw ziekteverzuim? Registreer hier voor 10 gratis ziekteverzuim tips!

Hieronder hebben we de gemiddelde Burn-out kosten berekening voor het verzuim.

De arbodienstverleners
De gemiddelde arbo dienstverlener in cijfers; gemiddelde absentie 189 werkdagen, Loonkosten tijdens de burn-out periode per medewerker € 51.597
(zie hieronder voor de uitwerking van deze cijfers)

Wat zijn onze reslutaten

  • Gemiddelde absentie 32 werkdagen via onze intensief methode
  • loonkosten per medewerker over deze periode  € 8.736,
  • kosten van de burn-out begeleiding € 2.500**** (ons intensieftraject).
  • Totale loonkosten inclusief onze dienstverlening € 11.236

Uw besparing is minimaal € 38.861**

Kosten berekening van burn-out per werknemer via reguliere Arbo dienstverleners.
– Cijfers over 2012***
– Werkniveau HBO
– Sector Bedrijfsleven
– Geen leidinggevende
– 1 x Promotie
– Bedrijfsomvang <500
– Fulltime dienstverband
– <3 jaar werkervaring
– Bruto salaris € 4.200,-
– 30% Werkgeversdeel
– Uitgaande van 20 werkdagen/mnd
– Kosten van een verzuimdag € 273,-
– Gemiddelde verzuimduur 189 werkdagen***
– Gemiddelde kosten van burnout  € 51.597,-*

* in het laatste half jaar bouwt de werknemer vakantiedagen op; de kosten hiervan zijn afgerond.
** De werkelijke kosten zullen veel hoger zijn omdat het werk blijft liggen en er vaak vervanging nodig is. Hiermee is geen rekening gehouden.
*** Verzuim cijfers van van een landelijke arbodienstverlener Deze cijfers van het Burn-out verzuim zijn veel lager dan voorgaande jaren.
**** Ons duurste traject is een burn-out intensief traject voor werknemers die al langer verzuimen en zodoende een hoofdpijndossier vormen. Wij hebben al een telefonische burn-out dienstverlening voor €2/min

meer informatie of vragen klik hier

Zelf aan de slag met ziekteverzuim registreer hier voor gratis tips om het ziekteverzuim zelf aan te pakken.