Burn-out behandel traject; burn-out re-integratie

Burn-out behandel traject of burn-out re-integratie gericht op self-empowerment.

Meestal in 5 op maat gevoerde gesprekken en de nodige online begeleiding is uw gestreste medewerker weer op de been. Hierbij leert de client met zijn eigen issues op eigen benen te staan en het geleerde in de praktijk te brengen.
Pas dan is er sprake van een duurzame oplossing voor re-integratie naar (geschikt) werk. Onze aanpak is volledig inpasbaar in het plan Poortwachter en de eisen van het UWV voor re-integratie.
Burnout behandel traject
Burn-out behandel trajecten

 1. Burn-out intensief traject 3 maanden (onbeperkt aantal gesprekken) aangevuld met 6 maanden email coaching. Bij acute klachten i.c.m. verzuim.
 2. Burn-out traject 6 maanden (5 gesprekken) aangevuld met 12 maanden email coaching. Bij aanhoudende klachten i.c.m. regelmatig verzuim.
 3. Burn-out traject 12 maanden (10 gesprekken) aangevuld met 18 maanden email coaching. Bij matige klachten i.c.m. dreigend verzuim.
 4. Telefonische / video consulten voor onderhoud zonder reistijd.
 5. Losse consulten voor onderhoud en sparring met de coach.
 6. Bibliotherapie om door te pakken.
 7. Online behandelprogramma’s Laagdrempelig zelf aan de slag.

Bel ons op +31 (0)168 481717 voor het maken van een afspraak of stuur een email
en we nemen contact met u op.

Uitleg over de verschillende programma’s

Snel doorpakken met het burnout intensief traject
Het burn-out intensief traject 3 maanden is voor medewerkers die al langer tijd thuis zitten met burn-out verschijnselen en/of burn-out klachten hebben en snel willen en kunnen doorpakken in een re-integratie traject.

Burnout traject 6/12 maanden (5 of 10 gesprekken)
De overige trajecten zijn bijsturingstrajecten voor burn-out herstel voor medewerkers met burn-out klachten. Maar ook voor cliënten met stress gerelateerde klachten die al re-integreren, Deze programma’s hebben een vast aantal gesprekken (5 of 10)  in een periode van 6 of 12 maanden..
Deze trajecten hebben een vaste doorlooptijd met een vast aantal gesprekken met een aantrekkelijke korting. Gedurende de hele periode hebben de clienten de mogelijkheid om via e-mail contact te hebben met hun eigen coach wanneer dat nodig mocht zijn.

Losse consulten
Natuurlijk is het mogelijk om losse consulten te boeken voor burn-out herstel of re-integratie; en zelfs is er een zeer laagdrempelige manier via de ‘coaching telefoon’ mogelijk. Hierbij houdt u de kosten laag en is het vangnet er altijd wanneer het nodig is. Gebleken is dat de coaching telefoon terugval van burn-out of stress klachten voorkomt en bijzonder effectief is.

Bibliotherapie
Bibliotherapie is het lezen van boeken op recept en hierover in consulten van gedachte wisselen. Het in de eigen omgeving lezen van speciaal geselecteerde boeken kan een enorme boost geven aan het herstel van uw medewerker. Meer over “Bibliotherapie”. Marina Schriek schreef boeken zoals “Gefeliciteerd met je burn-out” en “Gefeliciteerd met je echtscheiding” om zelf toe te passen.

Online behandelprogramma’s
Wij hebben verschillende behandelprogramma’s waarbij uw medewerker online ondersteuning krijgt bijvoorbeeld door het volgen van een 27 weken programma, het volgen van webinars via internet enof het doorlopen van dagelijkse traingsprogramma’s. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en de mogelijkheden voor uw medwewerker bespreken.

Burnout behandel traject

Burn-out re-integratie en behandel traject aanpak
Door intensive gesprekken leren wij uw medewerker weer in zijn kracht te gaan staan via een re-integratie cursus.
Iedereen heeft de potentie om zich goed te voelen te floreren en vanuit deze kracht te acteren. Door ons zelf ontwikkelde model zijn wij in staat om in een paar gesprekken uw medewerker een geheel ander perspectief te geven waarbij hij de handvatten krijgt om deze materie direct overal op toe te passen.

“De manier waarop mensen zaken beleven, bepaald het niveau van dat leven of het welzijnsniveau”.
Deze stelling is de basis van onze burn-out re-integratie training voor burn-out-l en stress herstel. We leren uw medewerkers met en andere bril op ‘kijken’ en dagelijks handelen om een ‘ander’ leven te (be)leven. En daardoor hun kracht, inspiratie en passie weer te hervinden.

We laten de cliënt een andere kant van zaken of gebeurtenissen zien en vooral bepalen.
Het verbreden van zijn of haar blikveld en het leren om op een andere manier naar zaken te kijken is de sleutel van ons succes switch programma en uiteindelijk uw succes.

Werkwijze voor burn-out en stress gerelateerde re-integratie
Na een intensieve start waarin het succes switch programma inzichtelijk wordt gemaakt voor uw medewerker, door het voeren van een aantal gesprekken. Gaat de cliënt het geleerde meteen toepassen en er met zijn coach over sparren. Hierna wordt de de intensiteit van de afspraken snel minder en na verloop van enkele weken / maanden is de client volledig in staat om zelf zijn of haar balans te bewaren, ondanks de omstandigheden en vanuit de eigen kracht te acteren.

Doordat wij gemiddeld een jaar minder tijd nodig hebben om uw medewerker weer op de rails te krijgen heeft u deze investering snel terug verdient. Klik hier voor de berekening

De start naar het burn-out re-integratie / behandel traject
De eerste kennismaking is de start van een eventueel traject. Samen besluiten we aan het einde van het eerste consult of verdere behandeling resultaat zal opleveren. Het kan zijn dat ‘de klik’ er niet is of dat de client niet wil of kan veranderen om zijn verantwoordelijkheid op te pakken. En dan besluiten we gezamelijk om niet verder met elkaar te gaan en elders te re-integreren. Ons succes hangt sterk af van het vermogen of de wil van de medewerker om zelf verantwoording te nemen voor zijn of haar situatie op dit moment.

Als we besluiten om niet door te gaan met elkaar dan adviseren wij een traject wat wel bij uw medewerker zal passen om toch verder te re-integreren en wij koppelen dat ook aan u (de werkgever) terug. De investering voor u is hierdoor altijd beperkt, het resultaat zeker en prima op te nemen in uw plan van aanpak voor het UWV. Een eventueel gesprek met uw casemanager kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Een eerste consult is zo geboekt bij ons.

 • Lokatie :  Nieuwlandsedijk 74, 4926 as Lage Zwaluwe
 • Datum :   graag een eigen voorkeur opgeven in het vrij invulbare veld.
 • Opgeven/contact :  klik hier
 • Investering :  €250,- ex BTW, dit bedrag brengen wij in mindering wanneer u en uw medewerker besluit een vervolgtraject met ons aan te gaan.

De burn-out trajecten leaflet met de verschillende mogelijkheden kunnen we naar u opsturen. Stuur ons een mail met uw gegevens en u ontvangt deze van ons.

Coaching lokatie
Wij zijn een moderne netwerkorganisatie waarin we vaste samenwerkingsverbanden hebben door het hele land. Onze hoofdlokatie (clubhuis staat in Lage Zwaluwe maar we gebruiken tevens werklokaties voor burn-out en stress gerelateerde re-integratie in Breda, Oosterhout, Moerdijk, Etten Leur, Dordrecht, Rotterdam, Bergen op Zoom, Roosendaal, Gorinchem, Utrecht, Amersfoort, Tilburg, Eindhoven, Maarssen, Naarden Bussem, Den Haag, Amsterdam, ’s Hertogenbosch (Den Bosch), Bilthoven, Antwerpen en Turnhout.