Burn-out test: Maslach burn-out inventory (MBI) of de Ubos test

Burn-out test; het brengt je geen stap verder!

Burnout wordt gedefinieerd als werkgerelateerde psychische vermoeidheid. (definitie)

Burn-out test; de Maslach burnout test is de enige internationaal erkende burn-out test. De Maslach burnout inventory is ontwikkeld in 1986 door Dr. Herbert Freudenberger en  Dr. Christina Maslach (vs) werkzaam aan de universiteit California Berkeley. In deze test gaat met er vanuit dat Burn-out bestaat uit drie, samenhangende verschijnselen tw:

  1. Uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid),
  2. Cynisme (afstand nemen of hebben van het werk en de overige werknemers),
  3. Verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel van minder presteren gerelateerd aan zelfvertrouwen).

Het verminderde zelfvertrouwen ligt onder vuur bij een aantal wetenschappers omdat zij dit geen centraal onderdeel van burn-outvinden. Andere wetenschappers noemen burn-out een onderdeel van een vorm van depressie of een extreme vorm van vermoeidheid. Ze zijn het er in ieder geval niet over eens.

Langdurige blootstelling aan stress
Wel is met het er over eens dat burn-out kan ontstaan na langdurige blootstelling aan teveel stress op het werk wat met name een risico is voor idealistisch ingestelde (jonge) werknemers. Ook zien zij een verschil met overspannenheid of een depressie, welke wel min of meer dezelfde symptomen hebben. Terwijl een groep wetenschappers burn-out zien als onderdeel van een depressie.

Utrechtse Burnout Schaal
In Nederland is de  (UBOS) Utrechtse Burnout Schaal de variant van de Maslach Burnout Inventory (MBI). Dit instrument kwantificeert burn-out ook aan de hand van een vragenlijst. Er zijn een aantal versies van vragen beschikbaar oa voor de contactuele beroepen, voor Leerkrachten en een voor Algemeen gebruik. Beide burn-out testen kunnen alleen tegen een vergoeding door gecertificeerde mensen afgenomen worden. Huisartsen en bedrijfsartsen gebruiken deze testen niet vanwege de hoge kosten en het gecertificeerd moeten zijn.

Ook de UBOS test definieert net als de Maslach burn-out inventory de drie elementen waarop burn-out kan worden vastgesteld tw:
Emotionele Uitputting,
Mentale Distantie en
Competentie

Uitslag en score
De UBOS wordt net als de Maslach burn-out inventory geïnterpreteerd met een sleutel of wiskundige formule. Ruwe data wordt met behulp van een normeringschaal tot een eindscore omgezet en vergeleken met een criteriumscore (de norm voor mensen zonder burn-out) voor een burn-out diagnose. De formule bepaald dus of de client een burn-out heeft of niet.

Inzetbaarheid
De UBOS en de Maslach testen kunnen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde psychologen en de test is niet gratis. Doordat de data en vragenlijsten niet inzichtelijk zijn en ook de versleuteling van data via een formule verloopt  zijn er veel vragen rondom de waarde van deze testen.

Het feit dat je je niet goed voelt en je het gevoel hebt opgebrand te zijn hoeft wat ons betreft niet onderbouwd te worden door het invullen van een vragenlijst van deze burn-outtest.

Er zijn vele burn-out testen te vinden op internet en het is vaak alleen maar een bevestiging van je vermoeden dat je opgebrand bent. De diagnose van jouw gevoel helpt je niet verder in je zoektocht naar je beter te voelen. Het is alleen een bevestiging van een gevoel war je al enige tijd aan het ervaren bent. ALs de kwaliteit van je leven al langere tijd met een laag cijfer te waarderen is dan is het tijd om aan de bel te trekken.
Voor een zelfhulp model kunt u gaan naar www.burnoutplein.nl

Wilt u als manager zelf aan de slag met burn-out of stress gerelateerde klachten in uw organisatie vraag dan hieronder uw rapport op.