Burn-out onder huisartsen moeilijk bespreekbaar!?

Burn-out onder huisartsen blijft taboe

Burn-out is taboe! Ditis de uitkomst het resultaat van een onderzoek van Movir over werkdruk stress en burn-out onder huisartsen. Ruim de helft van de ondervraagde huisartsen was het met deze stelling ‘eens’ of ‘zeer eens’. Het burn-out onder huisartsenblijkt nog steeds dat een kwart van de artsen de signalen van stress, overspannenheid en burn-out nog steeds niet serieus neemt.

Wanneer is het stress of burn-out?
De beroepsgroep zelf gaf aan vooral belemmeringen te zien om stresssignalen goed te interpreteren en hierop bij zichzelf adequaat actie te ondernemen. De toename van de werkdruk neemt volgens het onderzoek ook toe bij een fulltime werkweek. Artsen die niet fulltime werken ervaren signalen van stress en burn-out veel minder, omdat zij bijtanken op hun vrije dag(en). En toch gaf 15% van de huisartsen aan zelf wel eens burn-out te zijn geweest. En ook 80% van de huisartsen herkende wel signalen van stress, overspannenheid en burn-out symptomen bij collega’s en 70% van hen herkende deze signalen ook bij zichzelf.

Opmerkelijk was ook dat van de 3000 ondervraagde huisartsen maar 20% of te wel 588 huisartsen gehoor hebben gegeven aan de online enquête. Het onderzoek Burn-out onder huisartsen, richten zich op de arbeidstevredenheid, werkdruk, factoren die van invloed zijn op de werkdruk en maatregelen die huisartsen nemen ter voorkoming van burn-out.

Burn-out symptomen

U kunt er dus vanuit gaan dat signalen van burn-out wel zullen worden herkend door uw arbo of huisarts, maar omdat zij zelf maar moeilijk acties aan kunnen verbinden aan hun eigen burn-out in de vorm van een behandeling of hulp van derden, zal de oplossing voor uw eigen burn-out in vele gevallen door u zelf moeten worden gevonden. Een kwart van de huisartsen gaf aan zelf ook geen hulp te zoeken bij signalen van overspannenheid of burn-out en de klachten gewoon te negeren en proberen om even gas terug te nemen. Natuurlijk is dat niet de oplossing voor burn-out onder huisartsen.

Werkdruk

Opmerkelijk was ook dat huisartsen gemiddeld 4 dagen per week werken. Slechts een derde van de huisartsen werkt fulltime. Dit komt omdat er steeds meer vrouwen werken als huisarts en dit combineren met de zorg voor hun kinderen. De gemiddelde werkweek bedroeg toch 48 uur waarbij opviel dat hoe minder aantal dagen de huisarts werkt hoe langer de gemiddelde dagen zijn. Het werk moet toch af waardoor het gemiddelde 12 uur per dag was!
Het aantal jaren werkervaring is ook van invloed op de arbeidstevredenheid. Want hoe langer in het vak, hoe lager de waardering! Huisarts is dus bijna het recept en de garantie voor een vette burn-out.

Burn-out onderzoek

Ook de lange werkdagen kwamen uit een onderzoek naar personeel van verzorgingshuizen en ziekenhuizen naar voren, wat was uitgevoerd door de arbeidsinspectie. Ook hier werden grove overtredingen geconstateerd in de overtreding van de arbeidstijden. Het groot aantal medische fouten wat in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen plaats vindt is daar de oorzaak van. Je kunt nu eenmaal niet helder blijven als je zolang op je benen staat en in een sterk hiërarchische omgeving werkt.
Omdat huisartsen niet onder arbo regels vallen kunnen deze praktijken gewoon doorgaan. Gevaren op fouten lopen op naarmate de werkdruk en arbeidsduur oplopen, zo weet ook deze beroeptsgroep dat de meeste fouten worden gemaakt door een gebrek aan concentratie door stress en oververmoeidheid.

Zelf aan de slag als manager of werkgever met stress en of burn-out.

Wij hebben een rapport gemaakt waarin we in een aantal stappen laten zien wat burn-out of overspannenheid is. De maatregelen die u kunt nemen om met burn-out of overspannenheid aan de slag te gaan en wat u vooral niet moet doen. VUl onderstaand formulier in en u krijgt het rapport in uw mailbox.

Burn-out onder (huis)artsen is moeilijk bespreekbaar bij uw arboarts zal het niet veel anders zijn, hou daar rekening mee en let op uw eigen grenzen!