Burn-out na vakantie

vermoeid, burnout na vakantieVermoeid of burn-out na vakantie, je bent zeker niet de enige.
Je denkt na een vakantie uitgerust te zijn, maar het ontstaan van een burn-out tijdens het gewone werkritme van iedere dag komt procentueel minder vaak voor dan na een rustperiode zoals een vakantie. Ook veel andere stress gerelateerde ziektes zoals hartklachten, angst en paniekaanvallen, depressie of overspannenheid komen vaker tijdens of net na een vakantie periode voor. De reden hiervoor is dat na de inspanning van het werkritme er een ontspanning komt door de vakantie waardoor het lichaam allerlei stofjes niet meer hoeft aan te maken om klachten te onderdrukken en deze periode gaat gebruiken om te herstellen. Het lichaam neemt het dan even van de geest over en gaat bijtanken en herstellen. De antistofjes om om te gaan met de stress van alledag komt dan even op de tweede plaats. Helaas is de vakantie veel tekort om te herstellen van al die maanden disbalans en val je uit met bijvoorbeeld een burn-out of andere lichamelijke klachten als je weer te snel aan het werk moet.

Ben je uitgevallen in of na je vakantie en wil je weer snel herstellen en blijvend veranderen neem dan contact met ons op via email of bel direct met 0168 481717

Wie?
De getroffenen zijn vaak de hardwerkende medewerkers waarvoor niets teveel is, die ogenschijnlijk altijd opgewekt door het leven gaan. Maar vergeet de werkende moeders niet die de zorg voor het gezin combineren met hun werk. Vrouwen, maar ook mannen, die zich dagelijks haasten wanneer zij ’s morgens voor het werk de kinderen moeten afzetten op school of de opvang om daarna weer op tijd op het te werk verschijnen. ’s Middags maken zij vaak in alle haast, weer dat zelfde rondje in omgekeerde volgorde.
Ook werknemers van de zogenoemde groep mantelzorgers die de verzorging van iemand op zich hebben genomen zijn vaker de klos met een vette burn-out. Vaak juist nadat ze de zorgtaak even los hebben kunnen laten tijdens een welverdiende vakantie of een paar dagen er tussenuit wanneer zij verlost zijn van hun zorgtaak.
Maar ook de groep ‘gewone medewerker’, vaak een ambitieuze, hoog opgeleide young professional, die er altijd is en waarvoor niets teveel is, valt steeds vaker uit met stress gerelateerde klachten waaronder burn-out. Voor hen is het vaak de cultuur in organisaties gecombineerd met het perfecte plaatje van Facebook die hen de das om doet.
En ook de zo gewaardeerde collega of manager die zo hard werkt en mooie resultaten behaald, nooit ziek is, altijd goed gemutst op zijn werk verschijnt en waarvoor ‘afspraak is afspraak’ in de genen is ingebakken. Ook deze medewerker valt uit na een heerlijke vakantie periode. Het zijn over het algemeen de hard werkende mensen die zelden verzuimen, geen ‘nee’ kennen, waarvoor ineens alles stil komt te staan.

burnout na vakantieWaarom?
Vrijetijd wordt voor steeds meer medewerkers “hersteltijd” en omdat ze deze vrije tijd ook in willen vullen met leuke doe dingen en sociaal doen, lukt het vaak niet om voldoende bij te tanken en de volgende werkweek weer te presteren. Als er geen tijd is voor balans of bijtanke, dan wordt er een beroep gedaan op de lichamelijke en geestelijke reserves, gevolgd door lichamelijkekwalen en die raken een keer uitgeput.

Ben je uitgevallen in of na je vakantie en wil je weer snel herstellen en blijvend veranderen neem dan contact met ons op via email of bel direct met 0168 481717.

Wat is een burn-out?

Werkdruk en burn-out
Op het werk staan steeds meer mensen onder druk (gemiddeld 1 op de 7 werknemers) omdat zij meer werk moeten doen met minder mensen, maar vooral omdat de cultuur vaak niet toelaat om je ‘eigen’ ding te doen. Steeds meer werk is specialistisch werk geworden waardoor medewerkers maar met een ding bezig zijn. Een ander ding is het aantal mensen wat bang is om hun baan te verliezen vanwege de crisis, hun leeftijd of hun uitgave patroon.
Een andere oorzaak is dat er teveel ballen in de lucht moeten worden gehouden en er daarvoor vaak te weinig speelruimte meer over is. Vaak is dit de manager of medewerker die van alles ziet, aan wat er beter kan ‘maar er wordt niets mee gedaan’ door de leidinggevende of het hogere management. Dit leidt tot ergernissen. Het vreet energie en daar kunnen maar weinig mensen goed mee omgaan. Verder onderkennen wij vaak dat pesten, cultuur en het spreadsheet management van veel organisaties een aanleiding is voor verzuim.

Wilt u over bovenstaande oorzaken zoals cultuurverandering met ons sparren neem dan contact met ons op via email of bel direct met 0168 481717 om te bespreken wat voor uw organisatie de mogelijkheden kunnen zijn.

Teaming, pesten en cultuur oorzaak van burn-out
Het niet ondervinden van directe steun of collegialiteit bij collega’s of leidinggevenden breekt op, met, als het lang genoeg duurt, een burn-out als gevolg. Dit ontbreken van directe support is gebleken de grootst oorzaak van burn-out te zijn onder de werkende bevolking. De gevolgen van dit oncollegiale gedrag kunnen groot en kostbaar zijn. Ze vormen vaak de aanleiding tot pesten* of ander intimiderend gedrag op de werkvloer. Uit onderzoek is gebleken dat pesten gemiddeld €45.000 kost aan verlies van arbeidspotentieel en verzuim voor organisaties.

*Speciaal voor pesten is er in het kader van de verplichte risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor werkgevers, aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Omdat is gebleken dat ruim 30% van de instroom in de WIA/WGA te maken heeft met psychische klachten door werkdruk, pesten en intimidatie met burn-out als gevolg. Daarom heeft de wetgever bepaald dat werkgevers hier speciale aandacht aan moeten geven met oa het plan van aanpak bij burn-out en pesten als onderdeel van de RI&E.