Burn-out en stress bij banken verantwoordelijk voor 37% van het verzuim

Burn-out en stress bij banken; de financiële sector ‘stookt’ zijn werknemers op!

Burn-out en stress bij bankenBurn-out blijkt de beroepsziekte nummer 1 te zijn in de financiële sector en het verzekeringswezen. Dit komt naar voren uit het artikel in het Parool over het onderzoek onder ruim 2000 werknemers in deze sector. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FNV bondgenoten.

Burn-out en stress bij banken de werkdruk is het grootste probleem zegt 54% van deze werknemers.
Zij worden steeds vaker gedwongen om vaak onrealistische doelen te behalen in een slechte markt met producten die ze niet aan hun familie zouden verkopen. Ook de inefficiënte werkprocessen is oorzaak van de verhoogde werkdruk.

Burn-out en stress bij banken is ook het imagoprobleem
De toegenomen stress en vermoeidheid is ook toe te wijzen aan het imago van de banken en verzekeringssector. Waar het voor 2007 nog koel was om in deze sector te werken is het nu al zo erg dat deze groep zich steeds vaker schaamt om in deze sector werkzaam te zijn. Het is bekend van bijvoorbeeld ICT werknemers die hele mooie projecten uit de grond stampen maar daar nooit credit voor krijgen dat daar de emotionele stress vaak hoger ligt. Zo is nu deze emotionele stress in deze sector zeer aanwezig. Het ontbreken van erkenning voor de werkzaamheden gekoppeld aan het harde werken maakt dat er steeds meer werknemers in de banken en verzekeringssector omvallen en burn-out blijken te zijn.

Burn-out en stress bij banken kost gemiddeld €36.000 per medewerker!
Vanwege bovenstaande redenen worden er enorme kosten gemaakt in deze financiele sector want de gemiddelde afwezigheid door psychische klachten is vorig jaar weer verder gestegen tot 146 dagen. Burn-out blijft gemiddeld steken op 1,3 jaar ziekteverzuim.

Als de OR en directie deze cijfers serieus zouden nemen dan weten zij ook dat bij een bruto vergoeding op HBO niveau van €250 ieder psychischverzuim van een medewerker hen ruim €36000 kost. Tijd om het tij te keren en signalen over de werkdruk serieus te nemen. Bij burn-out zijn de kosten nog vele malen hoger en is de kans op terug keer op de werkplek steeds kleiner hoe langer men wacht met de behandeling. Nu wordt het grootste gedeelte nog via de reguliere (gezondheids) kanalen aangepakt. Dat daar verandering in gaat komen en er meer wegen worden bewandeld is evident.

Leiderschap
De oplossing voor dit probleem is te zoeken in vertrouwen, samenwerken en gesteund worden door een inspirerende leider. Veel medewerkers voelen zich geen onderdeel van het gehele proces en weten vaak niet hoe zij een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Vaak zijn zij ook niet op de hoogte van de koers die het bedrijf gaat. En daar moet verandering in komen.


Burn-out en stress bij banken wordt een steeds groter probleem en de omgevallen medewerkers zijn niet zomaar weer terug in hun functie. Actie lijkt geboden om het probleem serieus aan te pakken.