Consultancy en advies over cultuurverandering

Advies over cultuurverandering Marina Schriek De Opening Burn-out specialist Wij leveren consultancy en geven advies over cultuurverandering, cultuurvraagstukken, fusie issues, verzuim problematiek (burn-out stress en depressie), prestatieverbetering en allerhande psychologische zaken rondom het managen en re-organiseren van medewerkers en de organisatie zelf.

Vaak zitten wij aan tafel met beslissers van organisaties om te bezien hoe het tij is te keren of hoe de organisatie een draai in de goede richting kan maken. Steeds vaker is dit het werkgebied van HRD die wij ondersteunen in hun werk. Ons werk is om te bezien welke mensen en skill’s en manieren nodig zijn en uit te vinden waarmee weerstanden weggehaald kunnen worden om gestelde doelen te behalen. De aanleiding is meestal verandering van cultuur, stress, pesterijen, fusies (cultuur tussen organisaties enof landen) en optimalisatie van processen zoals het samenwerken tussen afdelingen/mensen en landen.

Leiderschap is geen skill maar een besluit om te volgen of te leiden!
Vaak gaat het dan om persoonlijk leiderschap van de bestuurders en communicatie en transparantie van leiders in de organisatie. Een organisatie waarin een cultuur heerst waarin er vertrouwen is, de medewerkers het ondernemersdoel en de richting kennen, ondervinden nagenoeg geen hinder om hun ondernemersdoelstellingen te halen.

Hoe?
Na een uitgebreide (persoonlijke training), geven wij praktische tips komen met ideeën om het team en of de organisatie in beweging te brengen. We doen interventies voor teamontwikkeling of teambuilding voor bestuurders, managers en HRM zodat zij zelf aan de slag kunnen met het omvormen van hun organisatie.
De belangrijkste bouwstenen van organisaties zijn nu eenmaal de teams en hun leiders, want zij zijn van cruciaal belang voor het welslagen van organisatie doelen.

Wat
Advies wordt meestal geconcretiseerd vanuit een hulpvraag over een onderwerp waarmee de organisatie aan het worstelen is. We bekijken dan gezamenlijk hoe de koe het gemakkelijkst bij de horens kan worden gepakt en gaan als er overeenstemming is over de aanvliegroute aan de slag. De aanvliegroute is altijd anders omdat de vraag nooit hetzelfde is en alle organisaties anders zijn. Wij schrijven geen uitgebreide rapporten maar gaan aan de slag!

Heeft u een uitdaging voor uw organisatie of wilt u advies over een probleemgebied, sociale innovatie, PPP, duurzame inzetbaarheid enof cultuurverandering of streeft u naar een houdbare werkomgeving waarin samenwerken, vertrouwen en innovatie kernbegrippen zijn en u wilt daarover met ons van gedachte wisselen, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.

Quote; Dale Carnegie
“When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion.”

advies over cultuurverandering vanuit de gedachte dat het altijd beter kan