Advies over cultuurverandering; Cultuurverandering begint bij jezelf!

advies over cultuurveranderingWij trainen en geven advies over:

  • cultuurverandering,
  • cultuurvraagstukken,
  • fusie issues,
  • prestatieverbetering,
  • conflictbehandeling en
  • allerhande psychologische zaken

rondom het managen, samenwerken en organiseren van medewerkers, overleg structuren en organisaties onderling.

Doen!
Wij zijn geen organisatie van onderzoeken doen, analyses maken, plannen opstellen en lijvige boekwerken schrijven. Je kunt heel lang nadenken over cultuur en cultuurverandering, maar gewoon beginnen waar het het hardste nodig is op de probleemgebieden die nu al waargenomen worden, is de beste aanpak gebleken. Sturen op gedrag is onze expertisen waarbij het belangrijk is om te zeggen dat cultuurverandering begint bij  de leiders en bestuurders zelf.

Wat
Vaak zitten wij aan tafel met beslissers van organisaties om te bezien hoe het tij is te keren of hoe de organisatie een draai in de goede richting kan maken. Steeds vaker is dit voor grote organisaties, het werkgebied van HRD die wij ondersteunen in hun werk met onze specialistische kennis over gedrag en cultuur. Ons werk is het om in gezamenlijkheid te bekijken welke mensen, skill’s en attitude er nodig zijn om gestelde doelen te behalen. En om uit te vinden waarmee weerstanden weggehaald kunnen worden die verandering beletten.

Leiderschap is geen skill maar een besluit om te volgen of te leiden!
Vaak gaat het om persoonlijk leiderschap van de bestuurders in communicatie congruentie en transparantie van de leiders in een organisatie. “Een organisatie waarin een cultuur heerst waarin er vertrouwen is en de medewerkers het ondernemersdoel en de richting kennen, ondervinden nagenoeg geen hinder om hun ondernemersdoelstellingen te halen. Vertrouwen en samenwerken is key in dit soort veranderingstrajecten waarbij innovatie het bijproduct is.”

Hoe?
Na een persoonlijke training, geven wij praktische tips en komen we met ideeën om het team en of de organisatie in beweging te krijgen. Deze aanpak is duurzaam omdat er geen weg terug zal zijn na de training omdat de leiders deze kennis zowel privé als in hun zakelijke carrière de rest van hun leven zullen blijven toepassen. We organiseren ook interventies voor teamontwikkeling of teambuilding voor bestuurders, managers en HRM zodat zij zelf aan de slag kunnen met het omvormen van hun organisatie.

Maar ook..
Ons advies wordt meestal geconcretiseerd vanuit een hulpvraag over een onderwerp waarmee de organisatie aan het worstelen is. We bekijken dan gezamenlijk hoe de koe het gemakkelijkst bij de horens kan worden gepakt en wat de aanvliegroute kan zijn.

Neem contact met ons op en leg uw uitdaging aan ons voor
Heeft u een uitdaging of wilt u advies over een probleemgebied, sociale innovatie, PPP, duurzame inzetbaarheid enof cultuurverandering, stuur dan een mail of bel met +31 (0)168 48 1717. Wij denken graag met u mee en vinden altijd die ‘opening’ die nodig is om weer een stap verder te zetten.

Quote; Dale Carnegie
“When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion.”

Ons advies over cultuurverandering komt vanuit de gedachte dat het altijd beter kan!