Y generatie

Work Life balance; Gebruiksaanwijzing voor de Y generatie

Baby Boomers, Generatie X en Generatie Y.
Eén werkplek, drie generaties en een wereld van verschil!
Generatie Z is nu al 20 en zal als vierde generatie de werkvloer gaan bevolken.
Hoe gaan we de psychologische effecten hiervan managen?

Een programma over stimulering van duurzame inzetbaarheid (work life balance) en sociale innovatie voor Young Professionals en de andere generaties op één werkvloer.

  • Generatie Y (of Millennials) dient anders benaderd te worden om in te kunnen tappen op hun arbeidspotentieel.
  • Ze reageren in 22% van de gevallen anders dan hun oudere collega’s.
  • Sociale innovatie is nodig om deze Young Professionals aan de organisatie te binden, hen duurzaam te behouden en hen te integreren in de bestaande groep werknemers.
  • 68% van de Y generatie zoekt binnen één jaar een andere baan vanwege het niet passen binnen de bestaande management structuren.
  • Burn-out onder de Y generatie neemt alsmaar toe, m.n. bij hoger opgeleiden (HBO+).
  • In 2014 behoort ruim 36% van de beroepsbevolking tot de Y generatie.
  • Er is subsidie beschikbaar via het ESF voor sociale innovatie en het duurzaam aan boord houden van medewerkers.
  • Binnenkort zijn er vier generaties aan het werk en zullen de laatste Baby Boomers pas over 20 jaar verdwenen zijn.
  • Weet uw organisatie waar sociale innovatie mogelijk is en wat er moet veranderen om al deze generaties duurzaam geïnspireerd aan boord te houden?

Werk aan de winkel
Door weten wat er nodig is om samenwerking tussen de verschillende generaties te optimaliseren ontstaat er innovatie en geeft het nieuwe kansen voor organisaties. HRM bezit de sleutelpositie en neemt het voortouw, gedragen door het topmanagement.
Er zijn nu drie generaties actief op de arbeidsmarkt (generatie Y, generatie X en de Babyboomers). De generatie Y zijn mensen geboren tussen ’80 en ’95 en vormen nu ruim 36%** van de arbeidsmarkt, zij zullen de komende jaren bepalend zijn voor alles op de werkvloer. Ze zijn anders dan de generaties voor hen omdat ze zijn opgegroeid in een digitale wereld met internet, social Y generatiemedia en smart phones. Daarnaast zijn ze opgevoed door een zorgzame vader en moeder en ze mochten veelal meebeslissen over hun eigen leven. Daardoor zijn ze extreem sociaal en hechten een groot belang aan hun sociale leven op het internet en de contacten die ze face-to-face onderhouden voor hen is een verstoorde ‘work life balans’ steeds vaker waarheid, daarin tegen is voor hen ‘werk’ niet de vanzelfsprekende manier om een succesvol leven te hebben.
Organisaties dienen anders gestructureerd en ingericht te worden om deze Young Profesionals aan zich te binden. De documentaire “Talking About mY Generation” is gemaakt om organisaties bewust te maken van de kenmerken van generatie Y en hoe deze kenmerken zich verhouden tot andere generaties. Er zijn duidelijk verschillen tussen generaties. Vaak wordt dat als lastig ervaren. Maar wie zich erin verdiept leert zien dat deze verschillen juist volop mogelijkheden bieden.

De businesscase voor sociale innovatie is helder.
Uit de Erasmus Concurrentie- en Innovatiemonitor blijkt dat technologische innovaties 25% van het innovatiesucces bepalen en sociale innovaties 75% voor hun rekening nemen. Sociale innovatie is daarmee een must. Het is nu zaak om mensen duurzaam geïnspireerd aan boord te houden. Aanpak van het disfunctioneren van medewerkers door miscommunicatie en slecht leiderschap, leidt tot ruim 22% verbetering van productiviteit blijkt uit onderzoek. Tevreden werknemers hebben een betere werkattitude en genereren tot 38% verbetering door een hogere klanttevredenheid en dragen voor 27% bij aan een hogere omzet. Ook verzuim zal verminderen en dat is hoog nodig. Des te meer omdat het aandeel psychischverzuim inmiddels boven de 50% is uitgekomen. Steeds meer mensen vallen uit en blijven gemiddeld 189 dagen thuis. Daarnaast is het behouden van werknemers steeds meer een uitdaging geworden. Had de babyboomer gemiddeld vijf werkgevers binnen zijn gehele werkzame leven, generatie X wisselde al na 5 a 6 jaar van werkgever. Op dit moment zien grote hiërarchische organisaties hun Young Professionals (generatie Y) al na één jaar vertrekken. De reden hiervoor is dat hun leef- en denkwijzen niet aansluiten op bestaande structuren en culturen binnen de meeste grote organisaties.
Hoog tijd dus om met sociale innovatie binnen de organisatie aan de gang te gaan. De documentaire Talking About mY Generation biedt voldoende stof tot ontwikkeling en uitwisseling van gedachten die uw organisatie helpen om zich klaar te stomen voor de grote instroom en behoud van de generatie Y.

Programma details
Het programma Talking About mY Generation bestaat uit het zien van de documentaire Talking About mY Generation bij u op locatie met de groep beslissers uit de organisatie. Daarna onderzoeken we onder leiding van ervaren professionals op het vlak van de softe skills van HRM waar voor de organisatie mogelijkheden liggen. Doel is om te komen tot de grote lijnen waarmee de organisatie zelf of onder begeleiding van professionals een beleid uitzet om sociale innovatie mogelijk te maken en door te voeren in de organisatie. De kern van deze discussie komt te liggen op het vlak van dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken binnen de organisatie.

Kosten: van deze ochtend of middag zijn €2.500 exclusief BTW en reiskosten. Maximaal 30 deelnemers. Er is subsidie beschikbaar voor alle bedrijven waar werknemers in dienst zijn. Ieder bedrijf kan tot 50% van de totale projectkosten terugverdienen met een maximum van 10.000 euro. De regeling gaat per 19 september 2016 open tot 28 oktober en de aanvragen worden beoordeeld op binnenkomst. meer via het Subsidieportaal van het Agentschap SZW.

Voorwaarden: De Opening zorgt voor de documentaire, scherm, geluid en projector en twee professionals voor het begeleiden en uitzetten van de grote lijnen voor sociale innovatie. De organisatie zorgt voor de locatie, aantekeningen, stoelen en eventueel koffie/thee en lunch.

Betalingsvoorwaarden: 50% bij opdracht en 50% bij uitvoering. Betalingstermijn van de fakturen: 30 dagen netto na factuurdatum. De eerste faktuur dient uiterlijk 5 dagen vóór uitvoering voldaan te zijn. Bij annulering binnen 10 dagen vooraf aan het evenement bent u 25% van de kosten verschuldigd daarna 70%. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is geen teruggave meer mogelijk.

subsidie: mogelijk kan er voor dit gehele traject subsidie worden aangevraagd voor sociale innovatie bij het agentschap. Van 19 september tot en met 29 oktober 2016 kon de aanvraag worden ingediend.

Opgeven of meer weten: Neem contact met ons op of bel meteen via 0168 481717 en bespreek de mogelijkheden.

Marina Schriek en Talking About mY Generation

Baby Boomers (1916-1964) overtuigend,
Generatie X (1965-1979) diplomatiek
Generatie Y (1980-1995) sociaal.

Kernwoorden van deze activiteit zijn: Generatie Y, millennials, burn-out, documentaire Talking About mY Generation, anders organiseren, generatiemanagement, leiderschap, sociale innovatie, Babyboomers en de generatie X en de generatie Y of millenials.