Burn-out: Acht veel gemaakte Poortwachter fouten

Poortwachter fouten

Poortwachter fouten!

De verzekeringsarts van het UWV keurt steeds vaker trajecten af van zieke medewerkers rondom re-integratie en belastbaarheid van de zieke werknemer.
Wat de bedrijfsarts ook voorschrijft, u als werkgever bent en blijft eindverantwoordelijk.

In de rapporten van het UWV rondom Poortwachter fouten zijn een aantal zaken die regelmatig terugkeren. Hieronder acht Poortwachter fouten die het UWV het meest rapporteert;

  1. Interventie door de werkgever of de bedrijfsarts heeft te lang geduurd.
  2. Re-integratie binnen de organisatie is niet voldoende benut
  3. Scholing- of opleidingsmogelijkheden voor re-integratie zijn onvolledig benut
  4. Mogelijkheden van re-integratie buiten de organisatie zijn niet volledig onderzocht
  5. Het traject is niet optimaal gemanaged (case management)
  6. Te weinig verantwoording genomen voor de voortgang door gebruik te maken van derden voor de re-integratie van de zieke werknemer (coaching of extra begeleiding voor re-integratie)
  7. De adviserende rol van de werkgever komt niet voldoende naar voren
  8. Sanctie mogelijkheden onvoldoende benut*

Het inzetten van scholing en opleiding rondom stress, burn-out en depressie klachten is zeer effectief en helpt zeker bij de zaak van de zieke werknemer en de rapportage naar het UWV. Benut deze kans altijd.

* Sanctie mogelijkheden zijn er niet altijd al hoewel het UWV dat graag zou zien. In de meeste gevallen is in de CAO of de arbeidsovereenkomst met de medewerker een aanvulling tot 100% van het salaris overeen gekomen in het eerste jaar van het ziekteverzuim en vaak 70% in het tweede verzuimjaar. U mag daar dan niet zomaar van afwijken.

Wel kunt u veel meer zelf doen. Vraag hieronder onze ziekteverzuimtips op

Poortwachter fouten blijf ze voor! De kostenpost is te hoog!