10% verpleegkundigen en artsen in opleiding burn-out

artsen in opleiding burn-out

artsen in opleiding burn-out door cultuur, hoge werkdruk, verwachting en lage dagen

Een art opleiding tot specialist (aios) lijkt garantie voor een burn-out! 10% artsen in opleiding is burn-out doordat ze veel te lange dagen maken, niet weten waar ze aan toe zijn en de hiërarchie absoluut niet bijdraagt aan de werksfeer. Hiernaast ervaart 30% van de verpleegkundigen in het ziekenhuis burn-out klachten en lopen zij een verhoogd risico om definitief met een burn-out uit te vallen. Dit is de uitslag van een onderzoek afgerond in de zomer van 2012 onder ruim 2200 artsen in opleiding en verpleegkundigen in 23 Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal artsen in opleiding dat burn-out symptomen en klachten aangaf te ervaren was enorm hoog. In april 2016 gaf 1 op de 7 aiossen aan burn-out klachten te ervaren.

Het onderzoek ‘de RN4CAST’ (Registered Nurse Forecasting) is een Europese studie uit 2012, die zich richten zich op de organisatie van de verpleegkundige zorg, en het welzijn van verpleegkundige en de patiënt. Dat zoveel artsen in opleiding burn-out waren was voor hen ook een groot raadsel.

Nog erger
Voor arts-assistenten is het niet veel anders blijkt nog steeds. Zij werken te veel uren tijdens een dienst en krijgen te weinig rust. Uit de resultaten van een groot onderzoek van de arbeidsinspectie uit 2008 bleek al dat bij ruim acht op de tien gecontroleerde ziekenhuizen overtredingen werden geconstateerd. Toen ging het over in totaal 98 overtredingen bij 26 van de 31 gecontroleerde instellingen. De Arbeidsinspectie constateerde overtredingen, waarbij artsen in opleiding tot wel 21 uur achter elkaar moesten werkten. Voor deze groep is de impackt van niet functioneren en het gevaar dat er fouten worden gemaakt veel groter daan ooit werd aangenomen en kost deze werkwijze ook jaarlijks levens in de ziekenhuizen.

artsen in opleiding burn-out, zijn niet de enige!
Het aantal verpleegkundigen dat aangaf ook echt een burn-out te ervaren (volgens de Maslach Burn-out Inventory) was 10%. Echter was dit niet uitzonderlijk omdat het Europese gemiddelde op 30% ligt.

artsen in opleiding tot specialist burn-out; een klus voor HRM en het bestuur
Uit het onderzoek bleek ook dat de risico’s voor burn-out nauw samen hangen met de inzet van voldoende, en vooral voldoende bekwaam personeel, om het werk gedaan te krijgen. Het streven naar kwalitatief goede zorg, eerlijk overleg met collega’s en de tijd die aan patiënten besteed kan worden komt te vaak in het geding. Een andere risoco factor van burn out ligt in handen van de leidinggevenden en dan vooral in de cultuur. De tevredenheid over de ondersteuning en erkenning die verpleegkundigen krijgen van hun leidinggevenden scoorde erg laag. Er blijkt een hiërarchische verhouding te zijn waar velen zich erg aan storen en wat maar niet lijkt te veranderen. “Al jaren reageer ik maar er veranderd niets, het is een zieke sector.waar managers en ziektekostenverzekeringen niets aan doen. Er wordt aan alle kanten gefraudeerd door ziekenhuizen en artsen en er wordt niets aan gedaan” Zo blijkt uit een van de commentaren op het rapport.

in 2016 werd bekend gemaakt tijdens het jaarcongres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in Madrid, gebaseerd op een survey onder 595 oncologen van 40 jaar of jonger dat ruim 70% van hen er doorheen zit. Toch wees het ESMO Young Oncologists Committee onder wiens auspiciën het onderzoek werd uitgevoerd, er met nadruk op dat de uitkomst van het onderzoek jonge medici niet moet ontmoedigen voor medisch oncologie te kiezen. Als of ontsnappen aan een burn-out toch echt mogelijk is. Het is wachten tot er nog meer fouten worden gemaakt in het ziekenhuis en zij daarvoor de rekening krijgen en zij de imagoschade als gevolg er op de koop toe bij krijgen.

Zelf als manager of leidinggevende aan de slag met stress en burn-out symptomen aan de slag vul hieronder uw gegevens in.

Artsen in opleiding burn-out is een gevaar voor de patient en voor de arts zelf. Door zijn klachten kan de arts zichzelf in grote problemen brengen door medischefouten vanwege zijn handelen.